Nagroda im. prof. Edmunda Piotrowicza

Nagroda dydaktyczna Kierunku Grafika – Specjalności Grafika Warsztatowa, imienia prof. Edmunda Piotrowicza.

Celem przyznawania nagrody Katedry Grafiki jest pobudzanie i popieranie działalności artystycznej studentów, premiowanie ambitnych postaw twórczych, oraz wybitnych osiągnięć artystycznych studentów, objętych programem studiów na kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa. Nagroda jest formą pamięci o profesorze Edmundzie Piotrowiczu, zasłużonym artyście i dydaktyku w dziedzinie grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Nagroda może być przyznawana raz w roku studentom III i IV roku studiów kierunku Grafika, specjalności grafika warsztatowa.

 

Edmund Piotrowicz (1915-1991) 

W latach 1945-50 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Jana Cybisa. Dyplom otrzymał w 1951r. Zajmował się grafiką warsztatową, rysunkiem oraz malarstwem. Był profesorem w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od momentu objęcia funkcji kierownika Zakładu Grafiki w 1962 roku wprowadził zmiany w sposobach realizowania celów dydaktycznych ze studentami. Wniósł nowe spojrzenie na proces twórczy i dydaktyczny. Postulował poszerzenie aspektu warsztatowego o niezbędność kształtowania indywidualnej ekspresji twórczej a także otwierania się samej grafiki na środki wyrazu innych dyscyplin.

Nagroda dydaktyczna Katedry Grafiki im. prof. Edmunda Piotrowicza jest, co roku oficjalnie wręczana laureatom podczas otwarcia wystawy końcoworocznej – „Wizytówka” w Galerii Dworzec Zachodni w Toruniu, Akademickie Centrum Kultury „Od Nowa”.
Katedra Grafiki WSZP UMK w Toruniu dzięki uprzejmości Dyrekcji Miejskiej Instytucji Kultury Dom Muz uhonoruje nagrodzonych studentów dodatkową nagrodą – jaką będzie wystawa indywidualna w Galerii Domu Muz w Toruniu.

 

Regulamin przyznawania nagrody w dziedzinie grafiki na specjalności grafika warsztatowa

  1. Nagrodę przyznaje Kapituła składająca się z pracowników naukowo – dydaktycznych Katedry Grafiki WSZP UMK w Toruniu.
  2. Kapituła zbiera się corocznie przy okazji przeglądów semestralnych, nie później niż do 20 czerwca każdego roku, w związku z terminem wystawy „Wizytówka”.
  3. Kandydatów do nagrody mogą typować pracownicy naukowo-dydaktyczni, z poszczególnych pracowni Katedry Grafiki, oraz przedstawiciele studentów.
  4. Udział w konkursie nagrody dydaktycznej Katedry Grafiki im. prof. Edmunda Piotrowicza biorą prace studentów wszystkich 5 pracowni, prezentowane na obydwu przeglądach semestralnych w danym roku akademickim.
  5. Nagrodę otrzymuje student, który w głosowaniu Kapituły uzyskał większość głosów.
  6. Nagroda dydaktyczna Katedry Grafiki zostanie wręczona wyróżnionemu studentowi podczas otwarcia wystawy „Wizytówka”.
  7. Wysokość nagród uzależniona jest od funduszu nagród Wydziału Sztuk Pięknych
  8. Zmian w regulaminie dokonuje Rada Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki na wniosek Rady Programowej Kierunku Grafika.

Laureaci:

Rok Akademicki 2022/2023
Anna Mandziak – studentka V roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wypukłodruku Katedry Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. dr hab. Marka Basiula i dr hab. Michała Rygielskiego, prof. UMK >>>

Rok Akademicki 2021/2022
Agata Burzyńska – studentka V roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Katedry Grafiki WSZP UMK w Toruniu, prowadzonej przez dr hab. Marka Zajko, prof. UMK i mgr Oksanę Budną-Kaczor >>>

Rok Akademicki 2020/2021
Alicja Lasota – studentka V roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wypukłodruku Katedry Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. dr hab. Marka Basiula i dr hab. Michała Rygielskiego, prof. UMK >>>

Rok Akademicki 2019/2020
Jagoda Jaworska – studentka IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wypukłodruku Katedry Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. dr hab. Marka Basiula i dr hab. Michała Rygielskiego, prof. UMK >>>

Rok Akademicki 2018/2019
Nina Marszałek – studentka III roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Litografii Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Piotra Gojowego i dr hab. Tomasza Barczyka >>>

Rok Akademicki 2017/2018
Natalia Kwiatkowska – studentka III roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK >>>

Rok Akademicki 2016/2017
Ewelina Kołakowska – studentka IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK >>>

Rok Akademicki 2015/2016
Karolina Szwajkowska – studentka IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Litografii Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Piotra Gojowego i dr hab. Tomasza Barczyka >>>

Rok Akademicki 2014/2015
Emma Kwiatkowska – studentka IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK >>>

Rok Akademicki 2013/2014
Marta Grzywińska – studentka IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK >>>

Rok Akademicki 2012/2013
Beata Starczewska – studentka III roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK >>>

Rok Akademicki 2011/2012
Alicja Adamkiewicz – studentka III roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Grafiki Multimedialnej Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Leszka Kiljańskiego, dr hab. Zdzisława Mackiewicza, prof. UMK i dr hab. Izabellę Retkowską >>>

Rok Akademicki 2010/2011
Ilona Djoniziak – studentka IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK

Rok Akademicki 2009/2010
Monika Wawrzyniak – studentka III roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK

Rok Akademicki 2008/2009
Jakub Jaszewski – student III roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wypukłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Marka Basiula i dr hab. Michała Rygielskiego

Rok Akademicki 2007/2008
Ewa Bińczyk – studentka IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK

Rok Akademicki 2006/2007
Małgorzata Kliminowska – studentka IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Litografii Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Piotra Gojowego i dr hab. Tomasza Barczyka

Rok Akademicki 2005/2006
Katarzyna Ostrowska – studentka IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wypukłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Marka Basiula i dr hab. Michała Rygielskiego

Rok Akademicki 2003/2004
Małgorzata Szewc – studentka III roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Multimedialnej Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Leszka Kiljańskiego, dr hab. Zdzisława Mackiewicza, prof. UMK i dr hab. Izabellę Retkowską

Rok Akademicki 2002/2003
Andrzej Bogusz – student IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK.

Rok Akademicki 2000/2001
Agnieszka Odrakiewicz – studentka IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK.