Nagroda im. prof. Edmunda Piotrowicza

Nagroda dydaktyczna Zakładu Grafiki WSZP UMK w Toruniu im. prof. Edmunda Piotrowicza za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne.

Celem przyznawania nagrody jest pobudzanie i popieranie działalności artystycznej studentów, indywidualnej i zespołowej, premiowanie ambitnych postaw twórczych, oraz wybitnych osiągnięć artystycznych studentów, objętych programem studiów na kierunku Grafika. Nagroda jest formą pamięci o profesorze Edmundzie Piotrowiczu, zasłużonym artystą i dydaktykiem w zakresie grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Edmund Piotrowicz (1915-1991) W latach 1945-50 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni prof. Jana Cybisa. Dyplom otrzymał w 1951r. Zajmował się grafiką warsztatową, rysunkiem oraz malarstwem. Był profesorem w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od momentu objęcia funkcji kierownika Zakładu Grafiki w 1962 roku wprowadził zmiany w sposobach realizowania celów dydaktycznych ze studentami. Wniósł nowe spojrzenie na proces twórczy i dydaktyczny. Postulował poszerzenie aspektu warsztatowego o niezbędność kształtowania indywidualnej ekspresji twórczej a także otwierania się samej grafiki na środki wyrazu innych dyscyplin.

 

Regulamin przyznawania nagrody im. prof. Edmunda Piotrowicza

  1. Nagrodę przyznaje Komisja składająca się z samodzielnych pracowników naukowo – dydaktycznych Zakładu Grafiki WSZP UMK w Toruniu.
  2. Komisja zbiera się corocznie przy okazji przeglądów semestralnych /nie później niż do 20 maja każdego roku, w związku z terminem wystawy Wizytówka/.
  3. Kandydatów do nagrody mogą typować samodzielni pracownicy dydaktyczni, członkowie komisji i przedstawiciele studentów.
  4. Udział w konkursie nagrody im. prof. Edmunda Piotrowicza biorą prace studentów wszystkich pracowni prezentowane na semestralnych przeglądach w Zakładzie Grafiki.
  5. Nagroda przypada kandydatowi, który w głosowaniu Komisji uzyskał większość głosów.
  6. Nagroda zostanie wręczona wyróżnionemu studentowi podczas otwarcia wystawy „Wizytówka”, w Galerii Dworzec Zachodni w Toruniu, Akademickie Centrum Kultury „Od Nowa”.
  7. Zakład Grafiki WSZP UMK w Toruniu uhonoruje laureata dodatkową nagrodą, – jaką będzie wystawa indywidualna w Galerii Domu Muz w Toruniu.
  8. Zmian w regulaminie dokonuje Rada Instytutu Artystycznego.

 

Laureaci:

Rok Akademicki 2019/2020
Jagoda Jaworska – studentka IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wypukłodruku Katedry Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. dr hab. Marka Basiula i dr hab. Michała Rygielskiego, prof. UMK >>>

Rok Akademicki 2018/2019
Nina Marszałek – studentka III roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Litografii Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Piotra Gojowego i dr hab. Tomasza Barczyka >>>

Rok Akademicki 2017/2018
Natalia Kwiatkowska – studentka III roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK >>>

Rok Akademicki 2016/2017
Ewelina Kołakowska – studentka IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK >>>

Rok Akademicki 2015/2016
Karolina Szwajkowska – studentka IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Litografii Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Piotra Gojowego i dr hab. Tomasza Barczyka >>>

Rok Akademicki 2014/2015
Emma Kwiatkowska – studentka IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK >>>

Rok Akademicki 2013/2014
Marta Grzywińska – studentka IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK >>>

Rok Akademicki 2012/2013
Beata Starczewska – studentka III roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK >>>

Rok Akademicki 2011/2012
Alicja Adamkiewicz – studentka III roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Grafiki Multimedialnej Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Leszka Kiljańskiego, dr hab. Zdzisława Mackiewicza, prof. UMK i dr hab. Izabellę Retkowską >>>

Rok Akademicki 2010/2011
Ilona Djoniziak – studentka IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK

Rok Akademicki 2009/2010
Monika Wawrzyniak – studentka III roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK

Rok Akademicki 2008/2009
Jakub Jaszewski – student III roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wypukłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Marka Basiula i dr hab. Michała Rygielskiego

Rok Akademicki 2007/2008
Ewa Bińczyk – studentka IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK

Rok Akademicki 2006/2007
Małgorzata Kliminowska – studentka IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Litografii Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Piotra Gojowego i dr hab. Tomasza Barczyka

Rok Akademicki 2005/2006
Katarzyna Ostrowska – studentka IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wypukłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Marka Basiula i dr hab. Michała Rygielskiego

Rok Akademicki 2003/2004
Małgorzata Szewc – studentka III roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Multimedialnej Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Leszka Kiljańskiego, dr hab. Zdzisława Mackiewicza, prof. UMK i dr hab. Izabellę Retkowską

Rok Akademicki 2002/2003
Andrzej Bogusz – student IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK.

Rok Akademicki 2000/2001
Agnieszka Odrakiewicz – studentka IV roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK.