z grafiki multimedialnej

 

Ilona Niewiadomska

„Macula Lutea ” (brąz Vandyke, cyjanotypia, cyjanotypia barwiona), 2022 r.

promotor: dr hab. Zdzisław Mackiewicz

 

Patrycja Antkowiak

„Mit Stworzenia” (fotografia cyfrowa), 2022 r.

promotor: dr hab. Zdzisław Mackiewicz

 

Katarzyna Rybarczyk

„Chronon” (instalacja multimedialna), 2022 r.

promotor: dr hab. Zdzisław Mackiewicz

 

 

Joanna Oszczepińska
„Monomiasto” (druk cyfrowy), 2022 r.
promotor: dr Jakub Jaszewski

dyplom wyróżniony


Weronika Olejko
„Granice ideału” (animacja komputerowa), 2021 r.
promotor: dr Jakub Wawrzak

dyplom wyróżniony


Marta Zadrożna
„Ragnarok” (film animowany), 2021 r.
promotor: dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK


Wiktoria Drygiel
„Jak Cię widzą” (fotografia), 2020 r.
promotor: dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK


Agata Wyrwicka
„0” (film animowany), 2020 r.
promotor: dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK

dyplom wyróżniony


Marianna Piątkowska
„1851” (fotografia, mokry kolodion, instalacja), 2020 r.
promotor: dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK

dyplom wyróżniony


Julia Feliksa Wojciechowska
„Gerris lacustris” (film animowany), 2020 r.
promotor: dr Jakub Wawrzak


Karolina Gatzke
„Bliss” (fotografia), 2020 r.
promotor: dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK


Paulina Ogłoza
„Mnie bez Ciebie” (film animowany), 2019 r.
promotor: dr Jakub Wawrzak


Patrycja Olejnik 
„Czarno – białe oblicza” (fotografia), 2018 r.
promotor: dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK


Martyna Szczepanowska
„Subiektywne relacje przestrzeni” (animacja, instalacja przestrzenna wideo), 2018 r.
promotor: dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK

dyplom wyróżniony

 

Daniel Kurzak

„Sensualism; część uzupełniająca” (fotografia), 2018 r.

promotor: dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK

dyplom wyróżniony

 

Anna Rogowska
„Nieśmiałość” (film animowany), 2018 r.
promotor: dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
opiekun pomocniczy: dr Jakub Wawrzak


Piotr Jażdżejewski
„Dzień Pierwszy” (film animowany), 2018 r.
promotor: dr Jakub Wawrzak

 

Kamila Kasprzykowska

„Nicość” (animacja, instalacja wideo), 2018 r.

promotor: dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK

dyplom wyróżniony


Oliwia Kohnke

„Jestem i nie. Wędrówki” (fotografia), 2016 r.

promotor: dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK

dyplom wyróżniony

 

Alicja Adamkiewicz animacja, 2015 r. promotor dr hab. Izabela Retkowska


Agata Skupniewicz
animacja, 2014 r.
promotor dr hab. Izabela Retkowska


Urszula Łapot
animacja, 2014 r.
promotor dr hab. Izabela Retkowska


Paulina Jarosz
animacja, techniki mieszane, 2011 r. – Medal Tymona Niesiołowskiego
promotor prof. Leszek Kiljański


Daniel Witek
druk cyfrowy, 2011 r.
promotor prof. Leszek Kiljański


Agata Lisiecka
druk cyfrowy, 2011 r.
promotor prof. Leszek Kiljański


Anna Caban
animacja, 2011 r.
promotor dr Izabela Retkowska


Bartosz Armusiewicz
druk cyfrowy, linoryt, 2010 r.
promotor prof. Leszek Kiljański


Marta Dziomdziora
intaglio, druk cyfrowy, 2009 r.
promotor prof. Leszek Kiljański


Małgorzata Szewc
monotypia, 2006 r.
promotor prof. Leszek Kiljański


Sara Tomczyk
intaglio, druk cyfrowy, 2009 r.
promotor prof. Leszek Kiljański