Elektroniczna archiwizacja prac

ELEKTRONICZNA ARCHIWIZACJA PRAC W KATEDRZE GRAFIKI

Informujemy o obowiązku elektronicznej archiwizacji prac przez studentów. Student nie otrzyma zaliczenia, jeśli po przeglądzie prac nie dostarczy do prowadzącego przedmiot – cyfrowych reprodukcji prac semestralnych. Jest to obowiązek akredytacyjny – archiwum w wersji elektronicznej.

Sposób przygotowania i dostarczania materiałów do elektronicznego archiwum Pracowni Katedry Grafiki.

REPRODUKCJE i OPIS SWOICH PRAC WYKONUJĄ – STUDENCI! Według podanego niżej schematu:

Materiały fotograficzne (reprodukcje prac, fotorelacje):

  • Reprodukcje prac powinny być zawsze podpisane wg. wzoru: autor, tytuł pracy, technika, wymiar, rok powstania (nazwa z pliku będzie wyświetlana automatycznie)
  • Format *.jpg z kompresją 50-60%
  • Tryb – RGB
  • Dłuższy bok 1200 px, panoramiczne – 1200 px.

Wszystkie materiały najlepiej przesłać przez wetransfer.com, dropbox, albo mailowo lub na nośnikach przenośnych (po wcześniejszym ustaleniu) – prowadzącym zajęcia w poszczególnych pracowniach.

Ostateczny termin dostarczenia materiałów poszczególnych pracowni – do końca czerwca każdego roku!

Wszelkie pytania należy kierować do prowadzących zajęcia w poszczególnych pracowniach Katedry Grafiki, lub do koordynatorów pracowni:

  • Pracownia Wypukłodruku – dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK
  • Pracownia Litografii – dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK
  • Pracownia Grafiki Multimedialnej – dr Jakub Wawrzak
  • Pracownia Wklęsłodruku – mgr Oksana Budna-Kaczor
  • Pracownia Serigrafii – mgr Piotr Czyż

REPRODUKCJE