z wypukłodruku

Weronika Marszelewska
2016 r.
promotor: prof. Marek Basiul


Martyna Rzepecka
2014 r.
promotor: prof. Marek Basiul


Magdalena Piotrowska
2013 r.
promotor: prof. Marek Basiul


Jakub Jaszewski
2012 r.
promotor: prof. Marek Basiul


Michał Stróż
2008 r.
promotor: prof. Marek Basiul


Katarzyna Ostrowska
2007 r.
promotor: prof. Józef Słobosz