z wypukłodruku

 

Alicja Lasota

Euforia, wypukłodruk, 2022 r.

promotor: dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK

 

Jagoda Jaworska

Psoty, linoryt,  2021 r.

promotor: dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK

dyplom wyróżniony

 

Dawid Andrzej Ławicki

Przednówek, drzeworyt,  2021 r.

promotor: prof. Marek Basiul

dyplom wyróżniony

 

Neli Stucke

Głuche obrazki, linoryt, 2021 r.

promotor: dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK

 

Paulina Czarnecka

Matka od kruków, 2020 r.

promotor: dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK

dyplom wyróżniony

 

Karol Michalski

Magistrium męki, 2020 r.

promotor: prof. Marek Basiul

dyplom wyróżniony

 

Małgorzata Błaszkiewicz (Szulczyńska)

Odzyski, linoryt,  2017 r.

promotor: prof. Marek Basiul

 

Arkadiusz Wojciechowski

Strefa Abisalna, linoryt, 2017

promotor: prof. Marek Basiul

 

Weronika Marszelewska
2016 r.
promotor: prof. Marek Basiul

dyplom wyróżniony


Martyna Rzepecka
2014 r.
promotor: prof. Marek Basiul

dyplom wyróżniony


Magdalena Piotrowska
2013 r.
promotor: prof. Marek Basiul

dyplom wyróżniony


Jakub Jaszewski
2012 r.
promotor: prof. Marek Basiul

dyplom wyróżniony


Michał Stróż
2008 r.
promotor: prof. Marek Basiul


Katarzyna Ostrowska
2007 r.
promotor: prof. Józef Słobosz

dyplom wyróżniony