Mirosław Pawłowski

Pawlowski Portretprofesor
e-mail: m-pawlowski@tlen.pl

Należy do najbardziej znaczących postaci na scenie polskiej grafiki. Na obraz jego aktywności składa się zarówno jego działalność artystyczna, jak i wiele podejmowanych działań oraz przedsięwzięć, mających na celu wspieranie rozwoju tej dyscypliny w naszym kraju (współpomysłodawca i organizator cieszącego się bardzo dużym prestiżem, ogólnopolskiego Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu, członek wielu stowarzyszeń oraz jury międzynarodowych i krajowych przeglądów grafiki).

Jest profesorem Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie prowadzi pracownię Serigrafii. Wokół tego obszaru koncentrują się również jego zainteresowania w kwestii wypowiedzi artystycznej. Pawłowski jest jednak przede wszystkim artystą, i to artystą nieustannie poszukującym – czerpiącym formalne i ideowe inspiracje z nowych technologii rejestracji i przetwarzania obrazu cyfrowego, które czyni przedmiotem swoich artystycznych eksperymentów. Tematem jego prac jest niezmiennie człowiek „portretowany” według niejednorodnego, bo zmieniającego się, klucza konwencji. Często to właśnie sam proces zawiera w sobie paradoks wyrażony w przedstawieniu – prawdę ambiwalencji, relatywizowanej poprzez płynne definicje podmiotu i przedmiotu, z całym spectrum wynikających z tego faktu konsekwencji. Autor metaforyzuje ten fenomen percepcji, budując wokół „wizerunku” wielowarstwowe znaczenia, których źródła za każdym razem są interesującym komentarzem współczesności.

W latach 1983–2015 miał 63 wystawy indywidualne grafiki oraz brał udział w 314 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

Wielokrotnie nagradzany, m.in.: Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie – nagroda regulaminowa SBWA (1986); Międzynarodowe Biennale „Wobec Wartości”, Katowice – nagroda Komitetu Kultury Niezależnej (1990); Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie – nagroda regulaminowa (2006). Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie – nagroda Rektora ASP w Warszawie (2012).

Kurator Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu 1999–2015, kurator Międzynarodowego Triennale Grafiki „Kolor w Grafice“ – Toruń 2003, 2006, 2009, 2012, 2015; członek Komitetu Organizacyjnego i juror Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach 2006, 2009, 2012, 2015, Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni 2008, 2010, 2012, 2014 i juror MTG w Krakowie, 2009.