z wklęsłodruku

Emma Kwiatkowska
Lęk nie potrzebuje zaproszenia, intaglio, 2016 r.

wyróżniony Medalem Tymona Niesiołowskiego
promotor: dr hab. Marek Zajko, prof. UMK

 


Ilona Djoniziak
intaglio, 2013 r.
promotor: prof. Bogumiła Pręgowska


Małgorzata Jankowska
intaglio, 2013 r.
promotor: prof. Bogumiła Pręgowska


Katarzyna Lewandowska
intaglio, 2013 r.
promotor: prof. Bogumiła Pręgowska


Radosław Szymański
wklęsłodruk, 2010 r.
promotor: prof. Bogumiła Pręgowska


Anna Szumańska
wklęsłodruk, 2010 r.
promotor: prof. Bogumiła Pręgowska


Anna Bulla
wklęsłodruk, 2009 r.
promotor: prof. Bogumiła Pręgowska


Emilia Błaszczyk
wklęsłodruk, 2009 r.
promotor: prof. Bogumiła Pręgowska


Ewa Bińczyk
wklęsłodruk, 2009 r.
promotor: prof. Bogumiła Pręgowska


Jolanta Kuszaj
wklęsłodruk, 2009 r.
promotor: prof. Bogumiła Pręgowska


Maria Boguszewska
wklęsłodruk, 2009 r.
promotor: prof. Bogumiła Pręgowska


Dominika Brzostowska
wklęsłodruk, 2007 r.
promotor: prof. Bogumiła Pręgowska


Alicja Ciesielska
wklęsłodruk, 2006 r.
promotor: prof. Bogumiła Pręgowska


Joanna Wylegała
wklęsłodruk, 2005 r.
promotor: prof. Bogumiła Pręgowska


Piotr Tołoczko
wklęsłodruk, 2004 r.
promotor: prof. Bogumiła Pręgowska


Joanna Jastrzębska
wklęsłodruk, 2004 r.
promotor: prof. Bogumiła Pręgowska


Andrzej Bogusz
wklęsłodruk, 2004 r.
promotor: prof. Bogumiła Pręgowska


Aleksandra Plichta
wklęsłodruk, 2003 r.
promotor: prof. Bogumiła Pręgowska