O nas

KATEDRA GRAFIKI – WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU.

Toruńska Grafika warsztatowa zaliczana jest do najlepszych ośrodków artystycznych w kraju. Katedra Grafiki w swojej strukturze posiada 5 Pracowni: Wypukłodruku, Wklęsłodruku, Litografii, Serigrafii i Grafiki Multimedialnej z nowoczesnym zapleczem warsztatowym i powierzchnią ekspozycyjną. We wszystkich pięciu pracowniach prowadzone są zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, studentów studiów doktoranckich i studentów z innych kierunków.

W ramach posiadanej przestrzeni wystawienniczej prowadzona jest Galeria Katedry Grafiki. Organizowane są indywidualne i zbiorowe wystawy prac studentów, pokazy dyplomowe i wystawy zapraszanych artystów, przeglądy i prezentacje nowych trendów warsztatowych w grafice polskiej z najbardziej wiodących ośrodkach artystycznych w kraju.

Katedra Grafiki realizuje projekty artystyczno-badawcze w obszarze szeroko rozumianej grafiki warsztatowej, cyfrowego przetwarzania obrazu, fotografii i mediów elektronicznych. Realizowane programy badawcze dotyczą nowatorskich działań technologiczno-warsztatowych w obszarze tradycyjnych technik druku artystycznego (płaskiego, wklęsłego, wypukłego), oraz najnowszych technologii cyfrowych (programy, narzędzia, nośniki) wykorzystywanych w animacji i grafice 3D.

Toruńska Katedra Grafiki przy zaangażowaniu pracowników naukowo-dydaktycznych, doktorantów i studentów prowadzi aktywną współpracę z uczelniami artystycznymi, ośrodkami akademickimi i szkołami w kraju i za granicą. Podejmuje również wspólne inicjatywy z lokalnymi instytucjami kultury i biznesu w ramach, której realizuje projekty artystyczne, warsztaty, pokazy, imprezy edukacyjne, oraz projekty komercyjne.

Przykładami mogą być tu min. autorski projekt pt.: „Polska Grafika Warsztatowa”, prezentacja nowych trendów warsztatowych w grafice (21 wystaw), przy współpracy z 7 Akademiami Sztuk Pięknych, uniwersytetem rzeszowskim, częstochowskim, lubelskim, oraz uniwersytetem w Ostrawie (Czechy), ogólnopolski projekt wystawienniczy pt.: „Potęga Małej Formy”, (3 edycje – 11 prezentacji), projekt „Grafika-Toruń”, skierowany do młodzieży szkół średnich liceów plastycznych, oraz liceów ogólnokształcących z klasami o profilu artystycznym, interdyscyplinarne warsztaty dla dzieci „Mali Twórcy”, przy współpracy z Urzędem Miasta Torunia.

Katedra Grafiki współpracuje również z toruńskimi galeriami i ośrodkami kultury min.: Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu”, Galeria Sztuki Wozownia, Galeria Fundacji Tumult, Galeria ZPAP Okręgu Toruń, Galeria Dom Muz, Dom Harcerza, Galeria Fundacji PERS, Galeria i ośrodek plastycznej twórczości dziecka, Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” (organizacja wystaw, konkursów, warsztatów i pokazów warsztatowych).

Wydaje okolicznościowe wydawnictwa związane z graficzną działalnością wykładowców, doktorantów i studentów katedry.


Katedra Grafiki w sieci: