Studiuj u nas!

KATEDRA GRAFIKI – WYDZIAŁ SZTUK PIĘKNYCH UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU.

Toruńska Grafika warsztatowa zaliczana jest do jednej z najlepszych ośrodków artystycznych w kraju. Katedra Grafiki w swojej strukturze posiada 5 Pracowni: Wypukłodruku, Wklęsłodruku, Litografii, Serigrafii i Grafiki Multimedialnej z nowoczesnym zapleczem warsztatowym i powierzchnią ekspozycyjną. W ramach posiadanej przestrzeni wystawienniczej prowadzona jest Galeria Katedry Grafiki. Organizowane są indywidualne i zbiorowe wystawy prac studentów, pokazy dyplomowe i wystawy zapraszanych artystów, przeglądy i prezentacje nowych trendów warsztatowych w grafice polskiej z najbardziej wiodących ośrodkach artystycznych w kraju.

Katedra Grafiki realizuje projekty artystyczno-badawcze w obszarze szeroko rozumianej grafiki warsztatowej, cyfrowego przetwarzania obrazu, fotografii i mediów elektronicznych. Realizowane programy badawcze dotyczą nowatorskich działań technologiczno-warsztatowych w obszarze tradycyjnych technik druku artystycznego (płaskiego, wklęsłego, wypukłego), oraz najnowszych technologii cyfrowych (programy, narzędzia, nośniki) wykorzystywanych w animacji i grafice 3D.

Katedra Grafiki prowadzi stronę internetową:

http://www.grafika.umk.pl/

profil na Facebooku: https://www.facebook.com/grafikaumk/

oraz kanał na You Tube https://www.youtube.com/channel/UCvv87F2o6H9AcYCEcm5iXwA

Wydaje okolicznościowe wydawnictwa związane z graficzną działalnością wykładowców, doktorantów i studentów zakładu.  We wszystkich pięciu pracowniach prowadzone są zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych, studentów studiów doktoranckich i studentów z innych kierunków.

Program studiów zapewnia kompleksową wiedzę specjalistyczną w zakresie grafiki artystycznej (technik: wklęsłodruku, wypukłodruku, serigrafii, litografii i grafiki multimedialnej), fotografii artystycznej i reklamowej, technik cyfrowych, animacji, i projektowania przestrzennego. W ramach artystycznych treści programowych studenci specjalności Grafika warsztatowa mają dodatkowe zajęcia min.: z projektowania graficznego, cyfrowego przetwarzania obrazu, projektowania do www, technologii informacyjnych, oraz rysunku i malarstwa. Realizowany bogaty blok przedmiotów humanistycznych takich jak min.: historia sztuki, historia filozofii, współczesne tendencje dyscyplin sztuki, psychofizjologia widzenia, psychologia reklamy, służy poszerzeniu wiedzy teoretycznej dotyczącej funkcji sztuki we współczesnym społeczeństwie.