Co po studiach

Program studiów Kierunku Grafika zapewnia kompleksową wiedzę specjalistyczną i zawodową w zakresie grafiki artystycznej (technik: wklęsłodruku, wypukłodruku, serigrafii, litografii i grafiki multimedialnej), fotografii artystycznej i reklamowej, technik cyfrowych, animacji, i projektowania przestrzennego. W ramach artystycznych treści programowych studenci specjalności Grafika warsztatowa mają dodatkowe zajęcia min.: z projektowania graficznego, cyfrowego przetwarzania obrazu, projektowania do www, technologii informacyjnych, oraz rysunku i malarstwa. Realizowany bogaty blok przedmiotów humanistycznych takich jak min.: historia sztuki, historia filozofii, współczesne tendencje dyscyplin sztuki, psychofizjologia widzenia, psychologia reklamy, służy poszerzeniu wiedzy teoretycznej dotyczącej funkcji sztuki we współczesnym świecie.

 

Absolwent kierunku Grafika / Specjalności Grafika Warsztatowa legitymuje się wysokimi kwalifikacjami zawodowymi artysty grafika w zakresie:

technologii druku artystycznego

fotografii artystycznej i reklamowej

współczesnych narzędzi cyfrowych i technologii 3D, wykorzystywanych w branżach reklam multimedialnych, gier wideo, systemów prezentacji i wizualizacji.

 

Jest przygotowany do samodzielnej pracy artystycznej i projektowej:

  • w wydawnictwach, telewizji, agencjach reklamy
  • galeriach sztuki, instytucjach kulturalno-oświatowych
  • szkolnictwie wszystkich poziomów.