pracownia wklęsłodruku

dr hab.  Marek Zajko, prof. UMK

mgr Oksana Budna – Kaczor

laborant: mgr Roman Lewandowski

Wklęsłodruk: dr hab. Marek Zajko, prof. UMK, dr Oksana Budna-Kaczor

Pracownia Wklęsłodruku jest jedną z 5 pracowni w strukturze Katedry Grafiki, Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownia specjalizuje się w druku wklęsłym. Studenci mają w niej możliwość nauki swobodnego poruszania się w świecie tradycyjnych technik graficznych, takich jak: sucha igła, akwaforta, akwatinta, mezzotinta, odprysk, miękki werniks, itp. Wybór techniki jest dowolny, nieograniczający w sposób rygorystyczny stawianych studentom zadań. Program pracowni jest otwarty na eksperymenty warsztatowe związane z użyciem nowych narzędzi, technologii czy materiałów, tworzenie nowych metod opracowywania matrycy, czy autorskich technik wypracowanych w obszarze warsztatu graficznego. Studia kończą się dyplomem artystycznym – zestawem prac graficznych, który powinien być oryginalną autorską propozycją artystyczną.

You Tube >

Dyplomy >

Zaliczenia >