pracownia wklęsłodruku

dr hab.  Marek Zajko, prof. UMK

mgr Oksana Budna – Kaczor

laborant: mgr Roman Lewandowski

Pracownia specjalizuje się w druku wklęsłym. Studenci mają w niej możliwość nauki swobodnego poruszania się w świecie tradycyjnych technik graficznych, takich jak: sucha igła, akwaforta, akwatinta, mezzotinta, odprysk, miękki werniks, itp. Program pracowni realizowany jest poprzez ćwiczenia, w których studenci młodszych lat podejmują zadania programowe dotyczące podstawowych zagadnień plastycznych. Dla starszych lat ustala się zadania o większym stopniu trudności i stawia wyższe wymagania formalne w zależności od indywidualnych predyspozycji, zdolności i pracowitości studentów. Wybór techniki jest dowolny, nie ograniczający w sposób rygorystyczny stawianych studentom zadań. Studia kończą się dyplomem artystycznym – zestawem prac graficznych, który powinien stanowić podsumowanie nabytej w okresie studiów wiedzy plastycznej, opanowaniem warsztatu graficznego, oraz powinien być oryginalną propozycją artystyczną.

Kanał You Tube: Pracownia Wklęsłodruku Katedry Grafiki UMK

Dyplomy >

Zaliczenia >