Warunki rekrutacji

UWAGA! Ruszyła rekrutacja na Kierunek Grafika / WSzP UMK w Toruniu
Specjalność – Grafika Warsztatowa
Specjalność – Projektowanie Graficzne
Zapraszamy wszystkich chętnych!
Dodatkowe informacje: tutaj

EGZAMINY WSTĘPNE – KIERUNEK GRAFIKA / OPIS SZCZEGÓŁOWY

Rekrutacja na Kierunku Grafika, odbywa się w formie zdalnej i przebiega trzyetapowo:

  • rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  • przegląd teczki z pracami plastycznymi (portfolio) dostarczonej drogą elektroniczną w jednym pliku PDF
  • autoprezentacja – kandydat do kompletu prezentującego prace artystyczne dołącza plik PDF stanowiący formę syntetycznej autoprezentacji

Całości dopełnia konkurs świadectw maturalnych.
Szczegółowe informacje o terminie egzaminu na stronie WSZP UMK

Przegląd teczek z pracami plastycznymi (portfolio)
Portfolio powinno zawierać maximum 10 prac rysunkowych i do 5 szkiców oraz 10 prac malarskich:
a) rysunki: format preferowany 100×70 cm; studia z natury postaci (min. 5) lub martwych natur (maks. 5), wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi (np. węgiel, piórko, patyk, pastel itp.), szkice (maks. 5): dowolny format i technika;
b) malarstwo: format prac min. 50×70 cm, studia martwej natury (min. 5) lub postaci (max. 5), wykonane za pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej, tempera, akryl, akwarela itp.), podobrazie dowolne;
c) do portfolio dodatkowo można dołączyć prace reprezentujące inne dyscypliny: fotografia, animacja, wideo, projektowanie graficzne /plakat, ilustracja, typografia itp./, oraz realizacje graficzne w różnych technikach, maks. do 5 z każdej dyscypliny.
Portfolio powinno być zbudowane z własnych prac, sfotografowanych i umieszczonych w jednym pliku PDF (o nazwie: „Nazwisko_Imię_portfolio”), ponumerowanych i opisanych: tytuł, technika, format, rok powstania. Do dodatkowych realizacji: animacje, wideo itp. powinny być
podane linki do odtworzenia (YouTube, strona, dysk itp.). Całość portfolio nie może przekroczyć objętości 30 MB. Kandydat załącza skan podpisanego osobiście oświadczenia o autorstwie wszystkich włączonych do portfolio prac plastycznych.

Autoprezentacja
Kandydat do kompletu prezentującego prace artystyczne dołącza plik PDF (do 2000 znaków ze spacjami, o na-zwie: „Nazwisko_Imię_autoprezentacja”) stanowiący formę syntetycznej autoprezentacji, zawierającej nazwę ukończonej szkoły oraz odpowiedzi na pytania:
Dlaczego wybrałaś, wybrałeś ten kierunek studiów?
– Co skłoniło Cię do wyboru Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu?
– Jakie nowoczesne lub współczesne zjawisko artystyczne, twórca, bądź dzieło sztuki Cię
fascynuje?
Dodatkowy komentarz (osobista motywacja, charakterystyka własnej twórczości,
działalności, osiągnięcia, itp.).

Konkurs świadectw maturalnych
O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają świadectwo dojrzałości lub równoważne, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach wyższych każdego typu zgodnie z przepisami w tym zakresie obowiązującymi w kraju uzyskania
świadectwa. W konkursie świadectw dojrzałości brane są pod uwagę – dla nowej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna), dla starej matury przedmioty: historia sztuki albo historia albo
język polski albo język obcy nowożytny. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot – ten, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.