Warunki rekrutacji

UWAGA! Ruszyła rekrutacja na Kierunek Grafika / WSzP UMK w Toruniu

Specjalność – Grafika Warsztatowa

Specjalność – Projektowanie Graficzne

Zapraszamy wszystkich chętnych!

Szczegółowe warunki rekrutacji >>>

Dodatkowe informacje: tutaj

 

EGZAMINY WSTĘPNE – KIERUNEK GRAFIKA / OPIS SZCZEGÓŁOWY

Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzono nowe, zdalne warunki rekrutacji na Kierunku Grafika, które opierają się na portfolio prac dostarczonych w jednym pliku PDF, uzupełnionym o pisemną, krótką autoprezentację Kandydata zawierającą zwięzłe odpowiedzi na 5 pytań. Całości dopełnia tradycyjnie konkurs świadectw maturalnych.

W tym roku nie będą organizowane tradycyjne egzaminy praktyczne, zastąpione w pełni zdalną, bezpieczną formułą rekrutacji.

 

  1. Przegląd portfolio – zestaw prac plastycznych

Portfolio powinno zawierać maximum 10 prac rysunkowych i do 5 szkiców, oraz 10 prac malarskich.

Rysunki: format preferowany 100×70 cm; studia z natury postaci (min. 5), lub martwych natur (maks. 5), wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi (np. węgiel, piórko, patyk, pastel itp.), szkice (maks. 5): dowolny format i technika.

Malarstwo: format prac min. 50×70 cm, studia martwej natury (min. 5), lub postaci (max. 5), wykonane za pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej, tempera, akryl, akwarela itp.), podobrazie dowolne.

Do portfolio dodatkowo można dołączyć prace reprezentujące inne dyscypliny: realizacje graficzne w różnych technikach, projektowanie graficzne, fotografia, animacja, video etc. maks. do 5 z każdej dyscypliny.

 

Wytyczne techniczne:

Portfolio powinno być zbudowane z własnych prac, sfotografowanych i umieszczonych w jednym pliku pdf (o nazwie: „Nazwisko_Imię_portfolio”), ponumerowanych i opisanych: tytuł, technika, format, rok powstania. Do dodatkowych realizacji: animacje, video itp. powinny być podane linki do odtworzenia (YouTube, strona, dysk itp.). Całość portfolio nie może przekroczyć objętości 30 MB. Kandydat załącza skan podpisanego osobiście oświadczenia o autorstwie wszystkich włączonych do portfolio prac plastycznych.

 

  1. Autoprezentacja

Kandydat do kompletu prezentującego prace artystyczne dołącza plik pdf (do 2000 znaków ze spacjami o nazwie: „Nazwisko_Imię_autoprezentacja”), stanowiący formę syntetycznej autoprezentacji, zawierającej odpowiedzi na pytania:

  1. Nazwa szkoły, którą ukończył Kandydat.
  2. Dlaczego wybrałeś ten kierunek studiów?
  3. Co skłoniło Cię do wyboru Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu?
  4. Jakie nowoczesne lub współczesne zjawisko artystyczne, twórca, bądź dzieło sztuki Cię fascynuje?
  5. Dodatkowy komentarz (osobista motywacja, charakterystyka własnej twórczości, działalności, osiągnięcia, itp.).
  6. Konkurs świadectw

Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna)

Dodatkowe informacje