Oksana Budna – Kaczor

dr asystent

Oksana Budna

e-mail: oksanabk@umk.pl

 

 

 

 

 

W 2012 roku rozpoczęła studia na Wydziale Sztuk Pięknych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku Grafika. Od drugiego roku studiów wybrała jako specjalizację Grafikę Warsztatową- Pracownię Wklęsłodruku, prowadzoną przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK.  Dyplom artystyczny, pod kierunkiem dr hab. Marka Zajko prof. UMK, obroniła w czerwcu 2017 roku z wyróżnieniem. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie z zakresu sztuk pięknych na macierzystej uczelni. Od 2018 roku zatrudniona na stanowisku asystenta w Pracowni Wklęsłodruku. W swoich działaniach twórczych odnosi się głównie do człowieka, jego przeżyć, emocji oraz spotykanych sytuacji. Wciela się w rolę obserwatora, starając się wyłapać pewne nurtujące ją zagadnienia, które później przenoszone są na matrycę. Techniki metalowe stały się idealnym „narzędziem” do wyrażenia jej ekspresji- grubo trawiona linia oraz płaska plama czerni są jednym z głównych środków wyrazu. W swoich kompozycjach używa także cytatów fotograficznych w celu nadania pewnej autentyczności zaobserwowanych przez nią zjawisk.

Poprzez udział w konkursach graficznych, a co za tym idzie wystawach pokonkursowych w kraju i za granicą promuje  własną twórczość graficzną. Jej prace można było zobaczyć m.in. na Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, I Międzynarodowym Triennale Grafiki w Cieszynie, Międzynarodowym Biennale Grafiki w Łodzi, Międzynarodowym Biennale Grafiki Yerevan, 9. Międzynarodowym Triennale Grafiki: Kolor w Grafice w Toruniu, First International Mini Print Triennial „Intaglio” Ukraina i wielu innych.