Galeria Katedry

Mimo, że oficjalnie jest nowym miejscem spotkań ze sztuką, ma swoją długoletnią tradycję. Pierwotnie funkcjonowała, jako przestrzeń korytarza, w którym pokazywano prace studentów i wykładowców. Wiele lat odbywały się tu obrony dyplomów, coroczne wystawy sprawozdawcze i różne spotkania z grafiką oraz jej twórcami.

Od końca roku 2016, po kapitalnym remoncie, Galeria Zakładu Grafiki,w nowej odsłonie jest nadal miejscem prezentującym różne postawy twórcze nie tylko w obrębie szeroko pojmowanej grafiki warsztatowej. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie wszystkich pracowni graficznych, daje wyjątkowy kontekst dla tych prezentacji.

Odbywają się tu od lat i będą kontynuowane wystawy przybliżające: znaczące środowiska graficzne, w planie są wymiany ze szkołami artystycznymi – obejmujące zarówno prace studentów jak i wykładowców, wystawy indywidualne autorów wypowiadających się w tej dziedzinie sztuki, wystawy sprawozdawcze, obrony prac dyplomowych także prezentacje jubileuszowe… Mają one w tym miejscu wyjątkową moc, szczególnie dla studentów Wydziału Sztuk Pięknych. Niosą ze sobą różnorodne wypracowane przez artystów i szkoły sposoby realizacji, poszerzają spektrum środków graficznych i technologicznych zachęcając tym samym do poszukiwań i eksperymentów. Stanowią jednocześnie inspiracje dla młodych twórców, stwarzając im możliwość do bezpośredniego spotkania z wybitnymi przedstawicielami różnych środowisk artystycznych.

Rada programowa Galerii Katedry Grafiki:
kierownik Galerii – dr hab. Michał Rygielski
dr hab. Marek Zajko, prof. UMK (kierownik Zakładu Grafiki)
prof. dr hab. Marek Basiul
prof. dr hab. Piotr Gojowy
dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK
dr hab. Agata Dworzak – Subocz, prof. UMK

Adres Galerii:
Wydział Sztuk Pięknych UMK
Katedra Grafiki
ul. Sienkiewicza 30-32
87-100 Toruń
zggaleria@gmail.com

Zdjęcia z wernisaży i innych wydarzeń w Galerii Katedry Grafiki znajdziesz tutaj