Galeria Katedry

GALERIA KATEDRY GRAFIKI

Galeria Katedry Grafiki, pomimo, że oficjalnie jest nowym miejscem spotkań ze sztuką, ma swoją długoletnią tradycję. Przez długi okres funkcjonowała, jako przestrzeń korytarza,
w którym pokazywano prace studentów i wykładowców. Na przestrzeni lat odbywały się tu obrony dyplomów, coroczne wystawy sprawozdawcze i różne spotkania z grafiką oraz jej twórcami.

Od końca roku 2016 po kapitalnym remoncie, Galeria Katedry Grafiki w nowej odsłonie jest nadal miejscem spotkań różnych postaw twórczych nie tylko w obrębie szeroko pojmowanej Grafiki warsztatowej. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie wszystkich pracowni graficznych daje wyjątkowy kontekst dla tych prezentacji.

Galeria Katedry Grafiki od 2016 r. realizuje cykl prezentacji nowych trendów warsztatowych w grafice w najbardziej wiodących ośrodkach druku artystycznego w kraju i za granicą. Cykl prezentacji związanych z projektem jest realizowany na zasadzie płynnej wymiany wystaw w Galerii Zakładu Grafiki WSZP UMK w Toruniu i przestrzeniach galeryjnych 7 Akademii Sztuk Pięknych w Polsce, oraz ośrodkach akademickich i szkołach artystycznych w kraju i za granicą.

W ramach projektu w przestrzeni Galerii Katedry Grafiki zrealizowano dotychczas 36 wystaw zbiorowych i indywidualnych min.: wykładowców i studentów z Katedry Grafiki Warsztatowej Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydziału Sztuki, Ostrawskiego Uniwersytetu w Czechach.

Rada programowa Galerii Katedry Grafiki:

Kierownik Galerii – dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK
dr hab. Marek Zajko, prof. UMK (kierownik Katedry Grafiki)
prof. dr hab. Marek Basiul
prof. dr hab. Piotr Gojowy
dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK

dr hab. Agata Dworzak-Subocz, prof. UMK
dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK

Adres Galerii:

Wydział Sztuk Pięknych UMK
Katedra Grafiki
ul. Sienkiewicza 30-32
87-100 Toruń

zggaleria@gmail.com

 

Więcej informacji:

https://www.grafika.umk.pl/

https://www.facebook.com/grafikaumk/

https://www.instagram.com/grafikaumk/

 

Zdjęcia z wernisaży i innych wydarzeń w Galerii Katedry Grafiki znajdziesz tutaj