Galeria Katedry

GALERIA KATEDRY GRAFIKI

Galeria Katedry Grafiki, pomimo, że oficjalnie jest nowym miejscem spotkań ze sztuką, ma swoją długoletnią tradycję. Przez długi okres funkcjonowała, jako przestrzeń korytarza, w którym pokazywano prace studentów i wykładowców. Na przestrzeni lat odbywały się tu obrony dyplomów, coroczne wystawy sprawozdawcze i różne spotkania z grafiką oraz jej twórcami.

Od końca roku 2016 po kapitalnym remoncie, Galeria Katedry Grafiki w nowej odsłonie jest nadal miejscem spotkań różnych postaw twórczych nie tylko w obrębie szeroko pojmowanej grafiki warsztatowej. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie wszystkich pracowni graficznych daje wyjątkowy kontekst dla tych prezentacji.

Galeria Katedry Grafiki od 2016 r. realizuje cykl prezentacji nowych trendów w grafice artystycznej w najbardziej wiodących ośrodkach graficznych w kraju i za granicą. Cykl prezentacji związanych z projektem jest realizowany na zasadzie płynnej wymiany wystaw w Galerii Katedry Grafiki WSzP UMK w Toruniu i przestrzeniach galeryjnych 7 Akademii Sztuk Pięknych w Polsce, oraz w ośrodkach akademickich i szkołach artystycznych w kraju i za granicą.

W ramach prezentacji w przestrzeni Galerii Katedry Grafiki zrealizowano dotychczas 36 wystaw zbiorowych i indywidualnych, m.in. wykładowców i studentów z Katedry Grafiki Warsztatowej Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydziału Sztuki, Ostrawskiego Uniwersytetu w Czechach.

Zdjęcia z wernisaży i innych wydarzeń w Galerii Katedry Grafiki znajdziesz tutaj

 

Rada programowa Galerii Katedry Grafiki:

Kierownik Galerii – dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK

dr hab. Marek Zajko, prof. UMK (kierownik Katedry Grafiki)

prof. dr hab. Marek Basiul

prof. dr hab. Piotr Gojowy

dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK

dr hab. Agata Dworzak-Subocz, prof. UMK

dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK

dr Jakub Jaszewski

dr Jakub Wawrzak

dr Oksana Budna-Kaczor

dr Piotr Czyż

 

Adres Galerii:

Wydział Sztuk Pięknych UMK
Katedra Grafiki
ul. Sienkiewicza 30-32
87-100 Toruń

zggaleria@gmail.com

Kierownik Galerii – dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK

tel.: +48-56-611-3857
e-mail: michal@umk.pl

 

Więcej informacji: