pracownia wypukłodruku

prof. Marek Basiul
dr hab. Michał Rygielski prof. UMK

prof. Marek Basiul, dr hab. Michał Rygielski prof. UMK

Celem zajęć w pracowni druku wypukłego jest kształtowanie osobowości twórczej studentów, pobudzanie wyobraźni, wrażliwości na otaczającą nas rzeczywistość i zachodzące w niej zjawiska. Ważnym elementem kształcenia jest poznawanie warsztatu graficznego, przy czym termin warsztat należy rozumieć jako połączenie manualnych zdolności w posługiwaniu się narzędziami graficznymi z właściwym, kreatywnym myśleniem, dążeniem do znalezienia jak najlepszej formy graficznej dla wyrażenia określonej, artystycznej koncepcji. Program pracowni zakłada poznawanie różnych rodzajów techniki od klasycznego drzeworytu po tzw. druki naturalne. Ważnym elementem edukacji jest wykształcenie nawyku czynnego uczestnictwa w życiu artystycznym i sferze działań twórczych. Ideał artysty grafika łączącego w sobie kult doskonałego rzemiosła z szeroką humanistyczną kulturą i edukacją uniwersytecką stanowi cel generalny kształcenia studentów i ma ścisły związek z pojęciem toruńska szkoła grafiki, które ten ideał określa.

Prace zaliczeniowe >

Dyplomy >