Nagroda im. prof. Edmunda Piotrowicza 2018

Decyzją wykładowców Zakładu Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu – laureatką Nagrody im. prof. Edmunda Piotrowicza za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne w roku akademickim 2017/2018 została Natalia Kwiatkowska.

NATALIA KWIATKOWSKA – GRAFIKA
12 października 2018 r., Galeria Dom Muz w Toruniu, ul. Podmurna 1, wernisaż: 18:00
wystawa czynna: 12.10 – 24.10.2018 r.

fotorelacja z wystawy Michał Rygielski

Autorka jest aktualnie studentką III roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSZP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pęgowską i dr hab. Marka Zajko, prof. UMK.

Nagroda im. prof. Edmunda Piotrowicza zostanie oficjalnie wręczona podczas otwarcia wystawy końcoworocznej – „Wizytówka” w Galerii Dworzec Zachodni w Toruniu, Akademickie Centrum Kultury „Od Nowa”. Zakład Grafiki WSZP UMK w Toruniu dzięki uprzejmości Dyrekcji Miejskiej Instytucji Kultury Dom Muz uhonoruje laureatkę dodatkową nagrodą, – jaką będzie wystawa indywidualna w Galerii Domu Muz w Toruniu. Otwarcie wystawy grafik Natalii Kwiatkowskiej odbędzie się w październiku 2018 r., w Galerii Domu Muz w Toruniu.

Natalia Kwiatkowska (ur. 22.12.1996 r. w Toruniu) jest studentką III roku Kierunku Grafika/ specjalność Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSZP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pręgowską i dr hab. Marka Zajko prof. UMK. Zajmuje się głównie grafiką warsztatową (wklęsłodrukiem), oraz projektowaniem i tworzeniem ubioru. W swoich ekspresyjnych grafikach porusza temat człowieka, budując własną wizję portretowanej osoby, przy użyciu charakterystycznych dla technik metalowych środków wyrazu – przerysowań, przetworzeń czy nawet deformacji, wykorzystując głębokie trawienia i różnorodność faktur. Dotychczas prezentowała swoje prace na wystawie indywidualnej oraz na wystawach zbiorowych i przeglądach graficznych w kraju.

„Zajmując się technikami wklęsłodrukowymi staram się w zróżnicowany sposób wykorzystać potencjał materiału, w którym pracuję. Blacha cynkowa daje mi niekończące się możliwości w znalezieniu nowych znaczeń, symboli i rozwiązań warsztatowych, które podkreślają przekaz realizowanego przeze mnie tematu. W swoich pracach eksploruję przede wszystkim obszar ludzkiego ciała oraz portretu. Nie skupiam się na indywidualnych cechach, lecz na zbadaniu uniwersalnych cech człowieka, które mnie interesują. Staram się ukazać pewien rodzaj kamuflażu, maski, która wyraźnie oddziela to, co wewnętrzne, często intymne, od tego, co na zewnątrz. Technika intaglio jest dla mnie doskonałym medium w moich artystycznych poszukiwaniach.Praca nad grafiką jest długą drogą, żmudnym procesem, często wręcz medytacyjnym, transowym, osobistym doświadczeniem twórczym. Tworzenie grafik w wybranym temacie jest dla mnie rodzajem autorefleksji.”

Nagroda dydaktyczna Zakładu Grafiki WSZP UMK w Toruniu im. prof. Edmunda Piotrowicza.
Edmund Piotrowicz (1915-1991) W latach 1945-50 studiował w Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie w pracowni prof. Jana Cybisa. Dyplom otrzymał w 1951r. Zajmował się grafiką warsztatową, rysunkiem oraz malarstwem. Był profesorem w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od momentu objęcia funkcji kierownika Zakładu Grafiki w 1962 roku wprowadził zmiany w sposobach realizowania celów dydaktycznych ze studentami. Wniósł nowe spojrzenie na proces twórczy i dydaktyczny. Postulował poszerzenie aspektu warsztatowego o niezbędność kształtowania indywidualnej ekspresji twórczej a także otwierania się samej grafiki na środki wyrazu innych dyscyplin.