Zmiany w organizacji kształcenia

Uwaga Studenci Kierunku Grafika! 
W związku ze zmianą organizacji kształcenia na UMK w Toruniu zajęcia dydaktyczne w Katedrze Grafiki od 20.10.2020 r. – będą realizowane w formie mieszanej /kontaktowo-zdalnej/. Wszystkie nasze działania warsztatowe w 5 pracowniach Katedry Grafiki nadal będą się odbywały w formie kontaktowej, przy uwzględnieniu nowej organizacji pracy i zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa /limity pojemności sal dydaktycznych i laboratoryjnych, oraz środki ochrony osobistej/. Prowadzący zajęcia, będą na bieżąco informowali swoje grupy o zmianach organizacyjnych. Postarajmy się Wspólnie, aby realizacja semestru zimowego była pomimo obecnej bardzo napiętej sytuacji – jak najbardziej owocna, wartościowa i bezpieczna dla nas Wszystkich!
Działamy dalej!
W Aktualnościach na wydziałowej stronie www można zapoznać się z obowiązującą listą zajęć prowadzonych w sposób tradycyjny lub hybrydowy.
/Graphics – Laurie Lipton/