Zmiana organizacji kształcenia

Uwaga Studenci Kierunku Grafika!


W związku ze zmianą organizacji kształcenia na UMK w Toruniu zajęcia dydaktyczne semestru letniego 2020/2021 od 4.05.2021 r. – będą realizowane w Katedrze Grafiki w formie mieszanej /kontaktowo-zdalnej/. Wszystkie nasze działania warsztatowe w 5 Pracowniach Katedry Grafiki będą się odbywały w formie – kontaktowej, przy częściowym wykorzystaniu zdalnych metod dydaktyki /np. na etapie projektowania, lub korekt/. Studenci: w pracowniach rok 2-5, 1 rok, oraz studenci wszystkich tzw. zajęć usługowych innych kierunków i specjalności/. Zajęcia będą realizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa /limity pojemności sal dydaktycznych i laboratoryjnych, dzielenie dużych grup i realizacja z nimi zajęć np. co 2 tygodnie, oraz środki ochrony osobistej/. Prowadzący zajęcia, będą na bieżąco Was informowali o formie i harmonogramie prowadzenia swoich zajęć.

W semestrze letnim – wydłużonym dodatkowo o cały czerwiec i /jeżeli zajdzie taka potrzeba/, również w miesiącu lipcu, będziemy mieli możliwość uzupełnienia tych przedmiotów z semestru zimowego i letniego, które wymagają – formy kontaktowej w Pracowniach.
Uzupełnienia sem. zimowego – w formie dodatkowych grup – zostały już wcześniej naniesione na plan sem. letniego /dotyczą one zajęć z 1 rokiem i tzw. zajęć usługowych ze studentami Kierunku Grafika/specjalności Projektowanie Graficzne, oraz innych kierunków/. Przypominamy że zgodnie z Zarządzeniem nr 3 Rektora UMK z 19 stycznia 2021 r. – termin zaliczeń obydwu semestrów /zimowego i letniego/ Roku Akademickiego został przesunięty do 20 września 2021 r. W Aktualnościach na Wydziałowej stronie www można zapoznać się z obowiązującą listą zajęć prowadzonych na Wydziale w sposób tradycyjny i mieszany /kontaktowo-zdalny/:
https://art.umk.pl/wiadomosci/?id=21373

Postarajmy się Wspólnie, aby realizacja semestru letniego była pomimo obecnej, napiętej sytuacji – jak najbardziej twórcza, wartościowa i bezpieczna dla nas Wszystkich!

Działamy dalej!
Do zobaczenia na Grafice!!!