Wyróżnienia Rektora UMK

Wyróżnienia Indywidualne Rektora UMK dla wykładowców Katedry Grafiki!
Trójka wykładowców Katedry Grafiki WSzP UMK w Toruniu, otrzymała Wyróżnienia Indywidualne JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokali za osiągnięcia w działalności artystycznej i organizacyjnej w 2020 r:
  •  dr hab. Agata Dworzak-Subocz, prof. UMK – Wyróżnienie za osiągnięcia w działalności artystycznej
  • dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK – Wyróżnienie za osiągnięcia w działalności artystycznej i organizacyjnej
  • dr Jakub Jaszewski – Wyróżnienie za osiągnięcia w działalności artystycznej
Gorąco Wszystkim Wyróżnionym Gratulujemy!
Wyróżnienia zostały wręczone 25 czerwca podczas uroczystości w Auli UMK. JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala uhonorował pracowników dydaktycznych i badawczych uczelni (indywidualnie i zespołowo), przyznając im nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i artystyczną, a także za całokształt pracy na Uniwersytecie.
Fot. A. Romański