Wstrzymanie zajęć kontaktowych

W związku z  Zarządzeniem Rektora UMK – Nr 67, następuje wstrzymanie zajęć kontaktowych w Katedrze Grafiki od 29.03.2021 r. – do 9 kwietnia 2021 r.
W chwili obecnej Katedra Grafiki wszystkie swoje zajęcia dydaktyczne do 9.04 2021 r. /piątek/ – będzie realizowała w formie zdalnej z możliwością przedłużenia tego terminu.