Toruńska grafika w Katowicach

Gorąco zapraszamy na wystawę zbiorową „5xTAK” Katedry Grafiki w Katowicach! Ekspozycja w Galerii Pusta / Katowice Miasto Ogrodów, obejmuje twórczość pedagogów, oraz wybranych absolwentów Katedry Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
  • Tytuł wystawy: „5xTAK” – Katedra Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu
  • Wernisaż: 26 listopada 2021 r., godz. 18.00
  • Miejsce: Galeria Pusta, Galerie Miasta Ogrodów, ul. Plac Sejmu Śląskiego 2, Katowice
  • Kurator: Zdzisław Mackiewicz
  • Wystawa czynna do 12 grudnia 2021 r.
Wystawie towarzyszy katalog w wersji drukowanej i elektronicznej, oraz materiały promocyjne.
/projekt wydawnictw Zdzisław Mackiewicz/
Katedra Grafiki WSzP UMK
Działające od 1946 roku na Wydziale Sztuk Pięknych UMK pracownie graficzne, przez dekady nie tylko kształciły na wysokim poziomie kolejne pokolenia grafików, ale przede wszystkim formowały środowiskową świadomość i nowe artystyczne trendy. Doskonałym tego przykładem są lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte ubiegłego wieku, w których wychowankowie toruńskiej uczelni odnosili duże sukcesy w kraju i za granicą. Nie byłoby ich jednak, gdyby nie praca grona prekursorów toruńskiej grafiki, którzy nie tylko stworzyli od podstaw uniwersyteckie pracownie, ale także zagwarantowali wysoki poziom warsztatowej i artystycznej świadomości. Wśród nich znalazły się tak wybitne artystyczne osobowości jak: Jerzy Hoppen, Tymon Niesiołowski, Stanisław Borysowski. Bronisław Jamontt, oraz Edward Kuczyński. Warto w tym miejscu podkreślić, że każdy z nich zanim znalazł się w Toruniu miał już bogate, a zarazem odmienne od pozostałych, doświadczenia artystyczne. Przełożyło się to wprost na otwarte podejście do graficznego medium i technologicznych doświadczeń. Tak pozostało do dzisiaj. Obecny kształt Katedry Grafiki jest wynikiem długotrwałego ewolucyjnego procesu, który w równym stopniu uwzględniał potrzeby dydaktyczne, jak i odzwierciedla aktualny stan teoretyczno-praktycznego dyskursu na temat specyfiki graficznego rzemiosła. Dziś kształcenie odbywa się w pięciu pracowniach: wypukłodruku, wklęsłodruku, serigrafii, litografii i grafiki multimedialnej. Każda instytucja to przede wszystkim jednak ludzie. Obecny zespół Katedry tworzy jedenastka graficzek i grafików reprezentujących różne pokolenia, a także różne podejście do medium. O sile toruńskiej grafiki decydują zarówno twórcy z wieloletnim doświadczeniem, jak i przedstawiciele młodszego pokolenia. Działalność tych ostatnich pozwala kreślić potencjał rozwojowy środowiska, wskazuje też potencjalne kierunki artystycznej eksploracji. Bez cienia przesady stwierdzić można, że ludzie tworzący zespół toruńskiej Katedry Grafiki, są zbiorem twórczych indywidualności, w którym ciężko znaleźć jakiekolwiek stylistyczne, formalne i techniczne pokrewieństwa, czy wzajemne zależności. Istnieje, co prawda pewna wspólnota podejmowanych problemów czy zbliżone widzenie rzeczywistości, należy jednak zauważyć, że każdy z twórców zdaje się rozpatrywać to samo zagadnienie z zupełnie innej perspektywy.
/ze wstępu do katalogu wystawy – Sebastian Dudzik/

 

foto. Archiwum Galeria Ogrodów