Toruńska Grafika w Gdańsku

Przegląd prac wykładowców, doktorantów i studentów z Zakładu Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.
Wernisaż wystawy: 1.02.2018 r.
Galeria Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Dom Angielski
ul. Chlebnicka 13/16, 80-830 Gdańsk
Wystawa i wizyta Zakładu Grafiki UMK na Gdańskiej ASP – fotorelacja
Przy okazji wystawy  wykładowców, doktorantów i studentów Zakładu Grafiki odwiedziliśmy pracownie graficzne i wystawę dyplomów Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Wystawa „Toruńska Grafika w Gdańsku“ – to prezentacja grafik wykładowców, doktorantów i wybranych studentów reprezentujących poszczególne pracownie na specjalności Grafika Warsztatowa / Wypukłodruku, Wklęsłodruku, Litografii, Serigrafii i Grafiki Multimedialnej/.
Wystawa wpisuje się w projekt – „Polska Grafika Warsztatowa” realizowany przez Zakładu Grafiki UMK, który w założeniu prezentuje nowe trendy polskiej grafice warsztatowej w najbardziej wiodących ośrodkach druku artystycznego w kraju.
Cykl prezentacji związanych z projektem jest realizowany na zasadzie płynnej wymiany wystaw grafiki z różnych szkół i ośrodków artystycznych. Różnorodność warsztatowa wynika nie tylko z odmienności technik stosowanych przez zajmujących sie grafiką twórców.
W różnych częściach Polski, ośrodki twórczości graficznej wnoszą własną odrębną warsztatowo stylistykę i sposób obrazowania, często wynikającą z tradycji i uwarunkowań twórczych, które charakteryzują daną szkołę.
Wystawa ma przybliżyć tę graficzną wielowymiarowość, pobudzić wyobraźnię, oraz zaktywizować studentów do poszerzenia własnych środków graficznych, zachęcając tym samym do poszukiwań nowych rozwiązań i sposobów kreacji.