Stypendium od Ministra

Gratulujemy Agacie Burzyńskiej, która otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2022/2023, tym samym jest jedną z trzech stypendystek na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, oraz jedną z 28 stypendystek i stypendystów na całym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Stypendia na naszym Wydziale otrzymały również: Katarzyna Orkwiszewska i Agata Piątkowska studentki z Katedry Projektowania Graficznego.
Agata Burzyńska jest aktualnie studentką V roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Katedry Grafiki WSZP UMK w Toruniu, prowadzonej przez dr hab. Marka Zajko, prof. UMK i dr Oksanę Budną-Kaczor. Laureatka Nagrody Dydaktycznej Katedry Grafiki WSZP UMK w Toruniu im. Profesora Edmunda Piotrowicza za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne w roku akademickim 2021/2022. Brała udział w wielu konkursach i wystawach zbiorowych grafiki w kraju i za granicą, otrzymując nagrody i wyróżnienia.
Dla Agaty Burzyńskiej inspiracją, oraz punktem wyjścia do tworzenia są wydarzenia dnia codziennego, analizuje je a następnie przedstawia w surrealistyczny a czasem nawet zabawny sposób. Owe sytuacje, z pozoru radosne, łączy jednak z elementami tragizmu – tworząc swoiste zjawisko groteski. W twórczości Agaty Burzyńskiej światy grafiki i plakatu przenikają się, czerpiąc z siebie nawzajem. W swoich pracach autorka, stosuje silne kontrasty kolorystyczne, korzysta z różnorodności śladów pozostawianych przez narzędzia, jednocześnie eksperymentując w obrębie graficznej formy. W swoich pracach eksploruje przede wszystkim tematykę portretu. Poddawany jest on jednak modyfikacji przy pomocy nieograniczonych możliwości warsztatowych technik metalowych. Autorka W pełni wykorzystuje technologię warsztatową do uzyskania zróżnicowanych faktur, linii i plam. Przedstawionym postaciom towarzyszą swobodne rysunki, zapiski i pojedyncze słowa. Zazwyczaj nieoczekiwanie pojawiają się one w głowie artystki, stając się tym samym częścią twórczego procesu. W pracach Agaty Burzyńskiej typografia pełni też rolę elementów graficznych. Jest im nadawany zróżnicowany, organiczny kształt, który w starciu z figurami geometrycznymi wywołuje zamierzone napięcie w kompozycji. Autorka stale szuka nowych autorskich rozwiązań, aby rozwijać się artystycznie i stwarzać więcej dróg interpretacji.
/tekst autorski/
Spośród 1104 wniosków spełniających warunki otrzymania Stypendium na rok akademicki 2022/2023, Minister Edukacji i Nauki przyznał wyróżnienia 414 studentkom i studentom, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane przez zespół doradczy. W tym roku zastosowano nowe podejście do wyłaniania kandydatów do stypendium, wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych. Polega ono na przyznawaniu stypendiów w równej liczbie w ramach poszczególnych dyscyplin.