Stypendium Ministra

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia artystyczne dla studentki Katedry Grafiki Alicji Lasoty.
Alicja Lasota jest jedyną tegoroczną stypendystką Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2021/2022 na Wydziale Sztuk Pięknych, oraz jedną z 26 stypendystek i stypendystów na całym Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Alicja jest aktualnie studentką V roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wypukłodruku Katedry Grafiki WSZP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. dr hab. Marka Basiula i dr hab. Michała Rygielskiego, prof. UMK. Laureatka Nagrody im. prof. Edmunda Piotrowicza, Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne w roku akademickim 2020/2021. W swoich pracach, podejmuje graficzny dialog z naturą, która jest tematyką większości jej grafik. Jej wrażliwość na subtelności anatomii roślin i ich rysunkowa interpretacja, połączona ze środkami, jakie daje jej warsztat wypukłodruku, wsparte wewnętrzną potrzebą eksperymentowania z formą graficzna, daje rezultat, który doceni każdy wrażliwy odbiorca.
Gratulujemy Alicji stypendium i życzymy nieprzerwanego zapału twórczego.
Spośród 910 wniosków spełniających warunki otrzymania Stypendium na rok akademicki 2021/2022, Minister Edukacji i Nauki przyznał wyróżnienia 432 studentom i studentkom, których wnioski zostały pozytywnie zarekomendowane przez zespół doradczy. W tym roku zastosowano nowe podejście do wyłaniania kandydatów do stypendium, wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych. Polega ono na przyznawaniu stypendiów w równej liczbie w ramach poszczególnych dyscyplin.