Stypendia Rektora UMK

Wykładowca Katedry Grafiki – dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK – otrzymał Stypendium Rektora UMK za osiągnięcia artystyczne. Gratulujemy!!! Po raz drugi osoby z Wydziału otrzymały jednorazowe świadczenia pieniężne za prestiżowe osiągnięcia artystyczne. Rektor przyznał je na podstawie rekomendacji 12-osobowej komisji eksperckiej powołanej przez Radę Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki.

Więcej info