Stypendia Ministra

Gratulacje dla naszych studentów:
  • Agaty Zając i Niny Marszałek /Pracownia Litografii/
  • Natalii Duszy /Pracownia Serigrafii/
  • Jagody Jaworskiej /Pracownia Wypukłodruku/
  • Jacka Nogowskiego /Pracownia Wklęsłodruku/
którzy otrzymają stypendia Ministra Edukacji i Nauki na rok akademicki 2020/2021. W dniu 19 lutego 2021 r. – spośród 861 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę 362 studentów, którym przyznał stypendium.