Stypendia Ministra dla studentów Grafiki

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020 zostały przyznane.

Siedmioro studentów Grafiki znalazło się na ministerialnej liście. Stypendia otrzymali: Ada Mikułowska, Izabela Stenka, Roksana Żelazkiewicz, Natalia Kwiatkowska, studentki V roku /Pracownia Wklęsłodruku, Barbara Chmara, Marta Zatylny, studentki V roku /Pracownia Serigrafii, Marianna Piątkowska, studentka V roku /Pracownia Wklęsłodruku i Pracowni Grafiki Multimedialnej, oraz Jakub Sobczak, student V roku z Katedry Projektowania Graficznego. Graficy zdobyli 7 Stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na 33 – przyznane dla całego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu!!!

Rektorzy przedstawili ministrowi 1 106 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020. Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listę rankingową wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na tej podstawie wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin 19 grudnia 2019 r. podjął decyzję o przyznaniu studentom 488 stypendiów.

Najwięcej stypendiów otrzymali studenci zgłoszeni przez Uniwersytet Jagielloński ‒ 106, Uniwersytet Warszawski – 58, Politechnikę Wrocławską – 40 oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ‒ 33.