Rynek Sztuki – szkolenie

Szkolenie JAK PORUSZAĆ SIĘ PO RYNKU SZTUKI, dedykowane jest studentom naszego Wydziału, wszystkich kierunków i wszystkich lat studiów. Zostało specjalnie opracowane przez Biuro Karier UMK na zlecenie Kolegium Dziekańskiego. Obejmuje 12 godzin zajęć i ćwiczeń praktycznych, prowadzonych zdalnie w marcu b.r., w godzinach wieczornych w środy i piątki (4 dni). Student nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w szkoleniu. Uczestnik po szkoleniu otrzyma zaświadczenie o udziale, skrypt-podręcznik z zajęć oraz pakiet materiałów dodatkowych. Szkolenie obejmuje takie wybrane zagadnienia jak:
  • podstawy dotyczące działania świata sztuki, z omówieniem podstaw rynku sztuki;
  • plan rozwoju artystycznego;
  • zagadnienia z zakresu ochrony prawnej przyznanej artystom;
  • stypendia, projekty i konkursy – pisanie wniosków krok po kroku;
  • podstawowe informacje dotyczące zasad zakładania i funkcjonowania fundacji, stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych;
Szczegółowy program szkolenia oraz charakterystyka osób prowadzących zajęcia znajduje się na stronie Biura Karier.
Zapisy trwają do 8.03.2021 – rejestracja przez Formularz zgłoszeniowy https://www.biurokarier.umk.pl/warsztaty-dla-studentow-wsp.
Liczba miejsc jest ograniczona, o zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Serdecznie zapraszamy!