REKRUTACJA NA KIERUNEK GRAFIKA

UWAGA! RUSZYŁA REKRUTACJA NA KIERUNEK GRAFIKA / WSZP UMK W TORUNIU
Specjalność – Grafika Warsztatowa
Specjalność – Projektowanie Graficzne
Zapraszamy wszystkich chętnych!

EGZAMINY WSTĘPNE – KIERUNEK GRAFIKA /OPIS SZCZEGÓŁOWY
Ze względu na sytuację epidemiczną wprowadzono nowe, zdalne warunki rekrutacji na Kierunku Grafika, które opierają się na port folio prac dostarczonych w jednym dużym pliku PDF, uzupełnionym o pisaną, krótką autoprezentację Kandydata inspirowaną czterema zdefiniowanymi zagadnieniami.
Całości dopełnia tradycyjnie konkurs świadectw maturalnych.
W tym roku nie będą organizowane tradycyjne egzaminy praktyczne, zastąpione w pełni zdalną, bezpieczną formułą rekrutacji.

Przegląd port-folio – zestaw prac plastycznych
Port-folio powinno zawierać maximum 10 prac rysunkowych i do 5 szkiców, oraz 10 prac malarskich.
Rysunki: format preferowany 100×70 cm; studia z natury postaci (min. 5), lub martwych natur (maks. 5), wykonane ołówkiem lub za pomocą innych narzędzi (np. węgiel, piórko, patyk, pastel itp.), szkice (maks. 5): dowolny format i technika.
Malarstwo: format prac min. 50×70 cm, studia mar-twej natury (min. 5), lub postaci (max. 5), wykonane za pomocą dowolnej techniki malarskiej (np. olej, tempera, akryl, akwarela itp.), podobrazie dowolne.
Do portfolio dodatkowo można dołączyć prace reprezentujące inne dyscypliny: realizacje graficzne w różnych technikach, projektowanie graficzne, fotografia, animacja, video etc. maks. do 5 z każdej dyscypliny
Wytyczne techniczne:
Portfolio powinno być zbudowane z własnych prac, sfotografowanych i umieszczonych w jednym pliku pdf (o nazwie: „Nazwisko_Imię_portfolio”), ponumerowanych i opisanych: tytuł, technika, format, rok powstania. Do dodatkowych realizacji: animacje, video itp. powinny być podane linki do odtworzenia (YouTube, strona, dysk itp.).
Kandydat załącza skan podpisanego osobiście oświadczenia o autorstwie wszystkich włączonych do portfolio prac plastycznych.

Autoprezentacja
Kandydat do kompletu prezentującego prace artystyczne dołącza plik pdf (do 2000 znaków ze spacjami) stanowiący formę syntetycznej autoprezentacji, zawierającej odpowiedzi na pytania:
1. Dlaczego wybrałeś ten kierunek studiów?
2. Co skłoniło Cię do wyboru Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu?
3. Jakie nowoczesne lub współczesne zjawisko artystyczne, twórca, bądź dzieło sztuki Cię fascynuje?
4. Dodatkowy komentarz (osobista motywacja, charakterystyka własnej twórczości, działalności, osiągnięcia, itp.)

Konkurs świadectw dojrzałości
Konkurs świadectw dojrzałości: historia sztuki albo historia albo język polski (część pisemna) albo język obcy nowożytny (część pisemna)

Dodatkowe informacje:
https://https://art.umk.pl/kandydat/
https://irk.umk.pl/pl/offer/RP2020s1n1/programme/14510130-KRK/?from=field:GRAF