Profesor Zbyněk Janáček w Zakładzie Grafiki WSzP UMK w Toruniu

Od 7 maja 2018 r. Zakład Grafiki gości „profesora wizytującego” Zbynka Janáčka z Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego /Czechy/.

Profesor będzie prowadził 2 bloki zajęć ze studentami Pracowni Serigrafii / 7-11 i 23-25 maja 2018 r. i Pracowni Grafiki Multimedialnej 11-15 czerwca 2018 r./
Zapraszamy!

Profesor Zbyněk Janáček, urodzony w 1957 w Jesenik. Wybitny czeski grafik, członek stowarzyszenia Czeskich Artystów i Projektantów, Hollar, członek stowarzyszenia Art Praha, stowarzyszenia Q oraz Brno.
Ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu w Czechach. Od 1991 roku prowadził zajęcia w Uniwersytecie Ostrawskim na stanowisku adiunkta w katedrach wychowania plastycznego i twórczości artystycznej. W 1998 przeprowadził przewód habilitacyjny w dziedzinie Sztuki plastyczne w Uniwersytecie im.Palackiego w Ołomuńcu. Do 2015 r. Dziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego /Czechy/.

Zbyněk Janáček jest cenionym pedagogiem i wybitnym artystą grafikiem, doskonale znanym w europejskim środowisku graficznym. Jego aktywność twórcza koncentruje się głównie w obszarze grafiki warsztatowej. Jego wcześniejsze prace powstawały w technice linorytu kolorowego, w ostatnich latach poświęca się serigrafii oraz drukowi cyfrowemu. Organizował indywidualne wystawy w Pradze, Ołomuńcu, Uherskim Hradiszczu, Hranicach na Morawie, Hawierzowie, Opawie, Krakowie, i Ostrawie. Od 1994 roku brał udział w wielu wystawach zbiorowych i prezentacji twórczosci graficznej zagranicą (Polska, Republika Federalna Niemiec, Slowakia, Kanada, Brazylia, Włochy, Indie, Chorwacja, Rosja, Kostaryka, Hungary, Korea). Spośród czeskich wystaw zbiorowych warto przypomnieć praskie wystawy, np. Czeska grafika 2. połowy XX wieku (galeria Mánes). Laureat wielu prestiżowych nagród, między innymi nagrody Vladimíra Boudníka w 2013, Międzynarodowego Triennale Grafiki Kraków 2013 w Stambule, uczestnik Międzynarodowego Triennale Grafiki w Warszawie „Imprint” w 2014, oraz wielu innych wystaw w Czechach i w innych krajach.