Potęga Małej Formy 2

Wernisaż wystawy – 12.02.2019, godz. 17:00 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
Galeria WuBePe, ul. Piastowska 20
Opole
Wystawa eksponowana do 2.03.2019 r.
Gorąco zapraszamy!
Potęga Małej Formy – to ogólnopolski projekt wystawienniczy Zakładu Grafiki WSzP UMK w Toruniu prezentujący dorobek i zainteresowania twórcze artystów wypowiadających się
przez pryzmat małych form graficznych.
Pierwsza edycja projektu odbyła się w latach 2016-2017 i obejmowała wybór małych form graficznych, prezentujących toruńskie środowisko graficzne, wykładowców
oraz studentów związanych z Zakładem Grafiki WSzP UMK w Toruniu.  W ramach 1 edycji zorganizowano 4 wystawy /min. w Galerii Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Pedagogicznego, Kraków 2016, Galerii Centrum Sztuki – Pałac w Ostromecku, 2017 r/
Druga edycja realizowana w latach 2018 – 2019 przyjęła rozszerzoną formułę, prezentując prace nie tylko grafików, ale również twórców, którzy wypowiadają się poprzez
małą formę, korzystając z innych technik plastycznych. Dotychczas zorganizowano 2 wystawy /min. w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, 2018,
Akademicka Przestrzeń Sztuki, Galeria Wydziału Matematyki UMK w Toruniu, 2018/
/kurator wystawy, projekt materiałów promocyjnych – mgr Weronika Maszelewska/
Akademicka Przestrzeń Sztuki, Galeria Wydziału Matematyki UMK w Toruniu, 2018/.