Najlepsza na UMK

OGÓLNOUCZELNIANE WYRÓŻNIENIE DLA STUDENTKI KATEDRY GRAFIKI!
Z dumą informujemy, że w tym roku Ogólnouczelniana Komisja UMK do spraw Uniwersyteckich Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów jedyne wyróżnienie za rozsławienie imienia Uniwersytetu na arenie międzynarodowej przyznała studentce Katedry Grafiki

– Kornelii Marii Borowskiej-Beszcie. Wyróżnienie zostanie wręczone podczas uczelnianej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w dniu 3 października 2022 r. w Auli UMK. Osiągnięcie Naszej studentki zostanie uhonorowane również wpisem do „Pamiątkowej Księgi Najlepszych Studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika”. To kolejne już wyróżnienie Kornelii – w tym roku otrzymała również Wydziałowe wyróżnienie za rozsławienie Uniwersytetu na arenie międzynarodowej. Kornelii jeszcze raz Serdecznie Gratulujemy i życzymy dalszych artystycznych sukcesów.

Kornelia Borowska-Beszta jest studentką IV roku kierunku Grafika, specjalności Grafika warsztatowa, Pracowni Serigrafii prowadzonej przez dr hab. Agatę Dworzak-Subocz, prof. UMK i mgr. Piotra Czyża.