Obowiązek elektronicznej archiwizacji prac

Informujemy o obowiązku elektronicznej archiwizacji prac przez studentów. Student nie otrzyma zaliczenia jeśli po przeglądzie prac nie złoży u koordynatora swojej pracowni cyfrowych reprodukcji prac semestralnych. Jest to obowiązek akredytacyjny – archiwum w wersji elektronicznej.

Sposób przygotowania i dostarczania materiałów do elektronicznego archiwum zakładu grafiki, oraz na nową witrynę grafika.umk.pl

Studenci / wszystkie pracownie:
• Reprodukcje prac dyplomów artystycznych – dyplomanci!
• Reprodukcje wszystkich prac z zaliczeń semestralnych – semestr letni 2015/2016 i kolejne – studenci I, II, III, IV roku z poszczególnych pracowni Zakładu Grafiki.

Dodatkowo przyjmujemy informacje o działalności artystycznej studentów poszczególnych pracowni Zakładu – wystawy indywidualne, udział w wystawach zbiorowych, warsztatach, plenerach, nagrody, wyróżnienia w konkursach inne formy aktywności twórczej itp.

REPRODUKCJE i OPIS SWOICH PRAC WYKONUJĄ – STUDENCI!
według podanego niżej schematu:

 

Materiały fotograficzne (reprodukcje prac, fotorelacje):

 • reprodukcje prac powinny być zawsze podpisane wg. wzoru: autor, tytuł pracy, technika, wymiar, rok powstania (nazwa z pliku będzie wyświetlana automatycznie)
 • fotorelacje z wystaw, wydarzeń itp. powinny być opisane krótkim tekstem
 • format *.jpg z kompresją 50-60%
 • tryb – RGB
 • dłuższy bok 900 px, panoramiczne – 1200 px.

 

Teksty:

 • teksty – powinny być zawsze opatrzone tytułem i autorem, wydarzenia – datą
 • za korektę tekstów odpowiadają autorzy
 • formaty .txt, .doc, .odt, .rtf,
 • fotorelacje z wystaw, wydarzeń itp. pliki powinny być opisane nazwą, spisem ew. uczestników, datą wydarzenia.

 

Wszystkie materiały najlepiej przesłać przez wetransfer.com, albo dropbox lub na nośnikach przenośnych (po wcześniejszym ustaleniu) – koordynatorom w poszczególnych pracowniach.

Ostateczny termin dostarczenia materiałów poszczególnych pracowni – do końca czerwca każdego roku!

Wszelkie pytania należy kierować do koordynatorów w poszczególnych pracowniach Zakładu Grafiki.

Za zbieranie dokumentacji prac dyplomowych, semestralnych oraz materiałów dotyczących aktywność studentów – odpowiadają w poszczególnych pracowniach:

 • Pracownia Wypukłodruku – dr hab. Michał Rygielski
 • Pracownia Wklęsłodruku – dr hab. Marek Zajko
 • Pracownia Litografii – dr hab. Tomasz Barczyk
 • Pracownia Serigrafii – dr hab. Agata Dworzak-Subocz
 • Pracownia Grafiki Multimedialnej – dr hab. Izabella Retkowska