Najlepsze dyplomy 2019

NAJLEPSZY DYPLOM – GRAFIKA. UCZEŃ I JEGO PROMOTOR 2019


Toruńscy dyplomanci i wykładowcy w ogólnopolskim projekcie Najlepszy Dyplom – Grafika. Uczeń i Jego Promotor 2019 – prezentującym najlepsze /wyróżnione/ prace dyplomowe z Grafiki wybrane przez uczelnie artystyczne w Polsce. Wszystkim wyróżnionym Dyplomantom i ich Promotorom Serdecznie Gratulujemy! Prezentowane wyróżnione dyplomy artystyczne zostały zrealizowane w Katedrze Grafiki w Roku Akademickim 2018/2019 r.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
„Program Najlepszy Dyplom – Grafika. Uczeń i jego promotor ukazuje fenomen pojawienia się każdego roku nowych osobowości artystycznych. Internet umożliwia teraz prezentowanie najlepszych prac dyplomowych wybranych przez wszystkie najlepsze uczelnie w Polsce. To tak jakby patrzeć na ptaki wzlatujące w niebo do pierwszego lotu.” /SMTG Kraków/.