Nagrody Rektora

Wyróżnienia Indywidualne Rektora UMK dla wykładowców Katedry Grafiki! 
Trójka wykładowców Katedry Grafiki WSzP UMK w Toruniu, otrzymała Wyróżnienia Indywidualne JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzej Sokali za osiągnięcia w działalności artystycznej i organizacyjnej w 2021 r:
dr hab. Michał Rygielski, prof. UMK – Wyróżnienie za osiągnięcia w działalności organizacyjnej
dr hab. Marek Zajko, prof. UMK – Wyróżnienie za osiągnięcia w działalności artystycznej i organizacyjnej
dr Jakub Wawrzak – Wyróżnienie za osiągnięcia w działalności artystycznej i organizacyjnej
Gorąco Wszystkim Wyróżnionym Gratulujemy!
Wyróżnienia zostały wręczone 24 czerwca 2022 r. podczas uroczystości w Auli UMK. JM Rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala uhonorował pracowników dydaktycznych i badawczych uczelni (indywidualnie i zespołowo), przyznając im nagrody I, II i III stopnia oraz wyróżnienia za działalność naukową, dydaktyczną, organizacyjną i artystyczną, a także za całokształt pracy na Uniwersytecie.
Fot. A. Romański