Nagroda dla Agaty Dworzak-Subocz

Miło nam poinformować, że grafiki naszej wykładowczyni dr hab. Agaty Dworzak-Subocz, prof. UMK, z Pracowni Serigrafii, Katedry Grafiki otrzymały – Nagrodę specjalną Andrzeja Stelmasiewicza Założyciela Fundacji Wspólnota Gdańska w kategorii mała forma graficzna, techniki komputerowe na 11. Międzynarodowym Konkursie na Ekslibris i Małą Formę Graficzną Bursztyn – złoto Morza Bałtyckiego | Amber – The gold of the Baltic Sea | Gdańsk | 2022
Na konkurs napłynęło 253 prac nadesłanych przez 123 autorów.  Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano 102 prace, 64 autorów.
JURY 11. Międzynarodowego Konkursu na Ekslibris i Małą Formę Graficzną, w składzie:
• Gedymin Jabłoński, wykładowca Pracowni Biżuterii Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu – przewodniczący jury
• Monika Dylewska-Libera – dyrektorka Gdańskiego Archipelagu Kultury
• Robert Pytlos – koordynator Miasta Gdańska ds. Bursztynu
• prof. dr hab. Sławomir Fijałkowski, pracownia Designu Eksperymentalnego na Wydziale Architektury i Wzornictwa ASP w Gdańsku, Kurator targów AMBERIF
• dr Mariusz Sładczyk, dziekan Wydziału Sztuki Nowych Mediów w Gdańsku, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
• dr Łukasz Butowski – prodziekan Wydziału Grafiki, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Partnerami Konkursu są:
Polska Akademia Nauk;
Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska;
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku;
Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.;
Muzeum Gdańska;
Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników.