Nagroda im. prof. Edmunda Piotrowicza 2016

Decyzją wykładowców Zakładu Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, laureatką Nagrody im. prof. Edmunda Piotrowicza za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne w roku akademickim 2015/ 2016 została Karolina Szwajkowska.

Autorka jest studentką V roku specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Litografii Zakładu Grafiki WSZP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Piotra Gojowego i dr hab. Tomasza Barczyka.
Nagroda im. prof. Edmunda Piotrowicza zostanie oficjalnie wręczona w czerwcu 2017 r. podczas otwarcia wystawy końcoworocznej – „Wizytówka” w Galerii Dworzec Zachodni w Toruniu.
W tym roku Zakład Grafiki WSZP UMK w Toruniu dzięki uprzejmości Dyrekcji Miejskiej Instytucji Kultury Dom Muz uhonoruje laureatkę dodatkową nagrodą, – jaką będzie wystawa indywidualna w Galerii Domu Muz w Toruniu.

Otwarcie wystawy prac Karoliny Szwajkowskiej odbyło się 28 października 2016 r., o godz. 18.00 w Galerii Dom Muz, na ul. Podmurnej 1/3 w Toruniu.

Karolina Szwajkowska, pochodząca z Brześcia na Białorusi jest studentką V roku grafiki w Pracowni Litografii Zakładu Grafiki WSZP UMK w Toruniu. Zajmuje się głównie grafiką warsztatową, rysunkiem i fotografią. Jej efemeryczne grafiki w pełni wykorzystują możliwości litografii – bezpośredni ślad narzędzia, subtelny kolor i laserunek. W swoich pracach porusza temat człowieka albo w jego codziennych sytuacjach, albo przez związane z nim przedmioty. Swoje prace prezentowała na kilku wystawach wystawach zbiorowych grafiki w Polsce i za granicą.