Nagroda im. prof. Edmunda Piotrowicza 2015

Decyzją wykładowców Zakładu Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, laureatką Nagrody im. prof. Edmunda Piotrowicza za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne w roku akademickim 2014/ 2015 została Emma Kwiatkowska.

Edmund Piotrowicz (1915-1991) W latach 1945-50 studiował w Akademii Sztuk Pieknych w Warszawie w pracowni prof. Jana Cybisa. Dyplom otrzymał w 1951r. Zajmował się grafiką warsztatową, rysunkiem oraz malarstwem. Był profesorem w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od momentu objęcia funkcji kierownika Zakładu Grafiki w 1962 roku wprowadził zmiany w sposobach realizowania celów dydaktycznych ze studentami. Wniósł nowe spojrzenie na proces twórczy i dydaktyczny. Postulował poszerzenie aspektu warsztatowego o niezbędność kształtowania indywidualnej ekspresji twórczej a także otwierania się samej grafiki na środki wyrazu innych dyscyplin.

Autorka jest studentką V roku specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Wklęsłodruku Zakładu Grafiki WSZP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Bogumiłę Pęgowską i dr hab. Marka Zajko.

Nagroda im. prof. Edmunda Piotrowicza zostanie oficjalnie wręczona w czerwcu 2016 r. podczas otwarcia wystawy końcoworocznej – „Wizytówka” w Galerii Dworzec Zachodni w Toruniu. W tym roku Zakład Grafiki WSZP UMK w Toruniu dzięki uprzejmości Dyrekcji Miejskiej Instytucji Kultury Dom Muz uhonoruje laureatkę dodatkową nagrodą, – jaką będzie wystawa indywidualna w Galerii Domu Muz w Toruniu.

Otwarcie wystawy grafik Emmy Kwiatkowskiej odbędzie się 11 grudnia 2015 r., o godz. 18.00 w
Galerii Dom Muz, na ul. Podmurna 1/3 w Toruniu.
Już teraz Serdecznie Zapraszamy!

Emma Kwiatkowska – Studentka 5 roku grafiki toruńskiego Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Zajmuje się głównie grafiką warsztatową – wklęsłodrukiem i linorytem, ale również książką artystyczną, ilustracją, animacją…  Specjalizację wybrała ze względu na swoistość technik, wokół których się obraca – głębokie trawienia, różnorodność faktur, brudy – kwestia przypadków. W swoich pracach próbuje pokazać człowieka, jako istotę niedoskonałą, kruchą, pełną wad – zmagającą się z codziennymi dylematami.
Prezentowała swoje prace na kilku wystawach indywidualnych. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych grafiki w Polsce i za granicą.