Nagroda im. prof. Edmunda Piotrowicza 2014

Decyzją wykładowców Zakładu Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu laureatką Nagrody im. prof. Edmunda Piotrowicza za osiągnięcia artystyczne w roku akademickim 2013/ 2014 została Marta Grzywińska – studentka IV roku z Pracowni Wklęsłodruku.

Przyznano również dwa wyróżnienia honorowe dla Dawida Majgata, studenta IV roku z Pracowni Litografii i Emmy Kwiatkowskiej, studentki III roku z Pracowni Wklęsłodruku.

Wręczenie nagrody i wyróżnień nastąpi w 2015 roku w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu podczas wystawy Dyplom 2014. 

Serdecznie gratulujemy!