Nagroda im. prof. Edmunda Piotrowicza 2012

Decyzją wykładowców Zakładu Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu – laureatką Nagrody im. prof. Edmunda Piotrowicza za wyjątkowe osiągnięcia artystyczne w roku akademickim 2011/2012 została Alicja Adamkiewicz.

Autorka jest studentką III roku Kierunku Grafika, specjalności Grafika Warsztatowa w Pracowni Grafiki Multimedialnej Zakładu Grafiki WSZP UMK w Toruniu, prowadzonej przez prof. Leszka Kiljańskiego, dr hab. Zdzisława Mackiewicza, prof. UMK i dr hab. Izabellę Retkowską
Wręczenie nagrody nastąpi 9 marca 2014 r. o godz. 14.00 w Pałac Dąmbskich w Toruniu podczas otwarcia wystawy Dyplom 2011.

Serdecznie gratulujemy!