Mutacje wystawa Marka Zajko

Serdecznie Zapraszamy na wystawę indywidualną grafiki, wykładowcy Katedry Grafiki dr hab. Marka Zajko, prof. UMK, (Pracownia Wklęsłodruku) pt.: „MUTACJE”, której wernisaż odbędzie się w najbliższy piątek 29.07.2022 r. o godz. 11.00

Marek Zajko
MUTACJE / Grafika
Wernisaż wystawy 29.07.2022 r. godz. 11.00
Kurator dr Janina Wallis
Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki Uniwersytetu Zielonogórskiego
ul. Wiśniowa 10, Zielona Góra
Wystawa czynna 29.07. -10.10.2022 r.

Więcej informacji Galeria Grafiki Biblioteki Sztuki UZ:

/projekt plakatu Beata Króliczak-Zajko/

Marek Zajko

Urodził się 28.10.1972 r. w Białymstoku. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z grafiki w 1998 roku w Pracowni Wklęsłodruku prof. Mirosława Piotrowskiego. Od 1998 roku pracownik Katedry Grafiki (Pracownia Wklęsłodruku), aktualnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2015 r. pełni funkcję kierownika Katedry Grafiki. Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej i rysunku Prezentował prace na 74 wystawach indywidualnych. Brał udział w ponad 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat nagród i wyróżnień w konkursach graficznych.

Cykle graficzne.
Realizowane przeze mnie od wielu lat cykle graficzne: Człowiek pogryzł psa, Studium pewnej choroby, Kagańce i hełmofony, czy najnowszy Mutacje to zapis anonimowych symboli, dzisiejszych czasów – pojedynczych, realnych jednostek, składowych uniwersalnej społeczności. Powstaje tym samym rodzaj żywej dokumentacji, swoiste samo-aktualizujące się archiwum nieuchronnej ewolucji człowieka.
Buduję własną wizję portretowanych osób, przy użyciu charakterystycznych dla wklęsłodruku środków wyrazu – przerysowań, przetworzeń czy nawet deformacji. Powstaje tym samym – nowy „obraz twarzy” człowieka. Portret graficzny jest dla mnie nie tyle, odtworzeniem rzeczywistości, ile możliwością autokomentarza – subiektywnego i prowokującego.