Metalowcy w Grębocinie

Z cyklu „Pracownie” zapraszamy do oglądania wystawy grafiki kadry i studentów Pracowni Wklęsłodruku Katedry Grafiki w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie.
W tegorocznej odsłonie prezentuje się Pracownia Wklęsłodruku, która jest jedną z 5 pracowni w strukturze Katedry Grafiki. Pracownia specjalizuje się w druku wklęsłym. Studenci mają w niej możliwość nauki swobodnego poruszania się w świecie tradycyjnych technik graficznych, takich jak: sucha igła, akwaforta, akwatinta, mezzotinta, odprysk, miękki werniks, itp. Wybór techniki jest dowolny, nieograniczający w sposób rygorystyczny stawianych studentom zadań. Program pracowni jest otwarty na eksperymenty warsztatowe związane z użyciem nowych narzędzi, technologii czy materiałów, tworzenie nowych metod opracowywania matrycy, czy autorskich technik wypracowanych w obszarze warsztatu graficznego. Studia kończą się dyplomem artystycznym – zestawem prac graficznych, który powinien być oryginalną autorską propozycją artystyczną.
UCZESTNICY WYSTAWY:
Prowadzący:
dr hab. Marek Zajko, prof. UMK
Mgr Oksana Budna-Kaczor
Studenci:
II rok
Tomasz Lingo
Aleksandra Małolepsza
Alicja Gizińska
III rok
Hanna Tarasienko
IV rok
Elżbieta Janusz
Agata Burzyńska
Andżelika Miszczuk
V rok
Dagmara Sadowska
Waleria Suchowiecka
Wystawa czynna do 31 sierpnia 2022