Marek Zajko wystawa w Chodzieży

Katedra Grafiki WSZP UMK gorąco zaprasza na wystawę indywidualną dr hab. Marka Zajko, prof. UMK, wykładowcy i kierownika Katedry Grafiki WSZP UMK w Toruniu;
Marek Zajko / grafika / Człowiek Pogryzł Psa 
Galeria – Salon Artystyczny / Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne, MDK w Chodzieży
ul. Stanisława Staszica 17A, 64-800, Chodzież.
Wernisaż wystawy 18 lutego 2022 r., o godz. 18.00
Wystawa będzie czynna do 20 marca 2022 r.
Kurator wystawy – Zdzisław Mackiewicz
Marek Zajko urodził się 28.10.1972 r. w Białymstoku. Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom z grafiki w 1998 roku w Pracowni Wklęsłodruku Prof. Mirosława Piotrowskiego. Od 1998 roku pracownik Katedry Grafiki /Pracownia Wklęsłodruku, aktualnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Od 2015 r. pełni funkcję kierownika Katedry Grafiki. Twórczość w zakresie grafiki warsztatowej /wklęsłodruk/ i rysunku Prezentował prace na 64 wystawach indywidualnych. Brał udział w ponad 150 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat nagród i wyróżnień w konkursach graficznych. Realizowane przeze mnie od wielu lat cykle graficzne: Człowiek pogryzł psa, Studium pewnej choroby, Kagańce i hełmofony, czy najnowszy Mutacje to zapis anonimowych symboli, dzisiejszych czasów – pojedynczych, realnych jednostek, składowych uniwersalnej społeczności. Powstaje tym samym rodzaj żywej dokumentacji, swoiste samo-aktualizujące się archiwum nieuchronnej ewolucji współczesnego człowieka. Buduję własną wizję portretowanych realnych osób, przy użyciu charakterystycznych dla wklęsłodruku środków wyrazu – przerysowań, przetworzeń, czy nawet znaczącej deformacji. Powstaje tym samym – nowy „intymny obraz twarzy” człowieka. Portret graficzny jest dla mnie nie tyle, odtworzeniem rzeczywistości, ile możliwością autokomentarza – subiektywnego i prowokującego.
Więcej informacji: