Kierunek Grafika – obchody Światowego Dnia Grafika

Nowa wystawa prac wykładowców, doktorantów i absolwentów z Zakładu Grafiki WSZP UMK w Toruniu.
Wernisaż: 27 kwietnia 2018 r., o godz. 19.00
Galeria Fundacji Pers, ul. Mostowa 6, Toruń.
Serdecznie Zapraszamy!
Tytuł wystawy posiada dwa znaczenia – pierwsze definiuje grupę artystów, których prace są prezentowane na wystawie, a którzy są członkami kadry dydaktycznej oraz absolwentami kierunku Grafika na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Drugie znaczenie wiąże się bezpośrednio z przesłaniem, które mają wyrażać obchody Światowego Dnia Grafika. Celem święta jest zamanifestowanie znaczenia wartości estetycznej i artystycznej różnorodnych kreacji graficznych w tworzeniu relacji i więzi społecznych.
Kurator wystawy; Piotr Czyż
Uczestnicy wystawy:
prof. Bogumiła Pręgowska
prof. Marek Basiul
prof. Piotr Gojowy
prof. Mirosław Pawłowski
dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
dr hab. Marek Zajko, prof. UMK
dr hab. Agata Dworzak-Subocz
dr hab. Tomasz Barczyk
dr hab. Michał Rygielski
mgr Oksana Budna
mgr Dorota Kamińska
mgr Emma Kwiatkowska
mgr Monika Wiśniewska
mgr Piotr Czyż