In memoriam

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 6 lutego 2022 roku, odeszła wspaniała emerytowana nauczycielka akademicka Profesor Maria Pokorska, wybitna artystka, graficzka i malarka, ceniona pedagog i wychowawca młodych pokoleń artystów w Katedrze Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w środę, 16 lutego 2022 roku o godz. 14.00 Mszą Świętą żałobną, która zostanie odprawiona w kościele p.w. Wniebowzięcia NMP. Po Mszy Świętej ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Gałczyńskiego (II brama od ul. Gałczyńskiego).
Profesor Maria Pokorska (ur. 1931) ukończyła Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu w 1955 roku. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej. Profesor UMK w Toruniu. W latach 50 – tych została zatrudniona w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Pracowni Wklęsłodruku. Zajmowała się grafiką warsztatową rysunkiem i malarstwem. W 1992 r. przeszła na emeryturę. Członkini ZPAP okręgu toruńskiego i „Grupy Toruńskiej”. Pomysłodawczyni (wspólnie z prof. Mirosławem Piotrowskim) Triennale Grafiki „Kolor w Grafice” – przeglądu polskiej grafiki współczesnej operującej kolorem. Organizatorem triennale w latach 1982–1991 było toruńskie BWA (we współpracy z lokalnym oddziałem ZPAP) . Kolejne edycje Triennale już w formule międzynarodowej są obecnie realizowane przez Galerię Sztuki Wozownia W Toruniu.
Twórczość Marii Pokorskiej w zakresie grafiki, malarstwa i rysunku związana była tematycznie przede wszystkim z człowiekiem i przyrodą. Jej prace znajdują się w zbiorach wielu instytucji (muzeów i galerii), oraz prywatnych krajowych i zagranicznych.
Zorganizowała 25 wystaw indywidualnych, m.in.: Toruń, Olsztyn, Warszawa, Słupsk, Łódź, Koszalin, Gniezno, Sosnowiec, Częstochowa, Płock, Legnica, Kielce, Włocławek, Grudziądz. Brała dział w ok. 40 ogólnopolskich wystawach grafiki artystycznej i w około 50 wystawach za granicą w ramach prezentacji Sztuki Polskiej, m. in.: Węgry, Francja 4 x, Kuba, Meksyk, Wenezuela, Dania, Italia, Urugwaj, Nigeria, NRD 3 x, Czechosłowacja, Szwecja 3 x, Finlandia, Austria, RFN 3 x, Jugosławia, Rosja 3 x. Często nagradzana i wyróżniana, (m. in.): wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie na Grafikę o Tematyce Religijnej – PAX (1972), nagroda fundowana i wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie pod hasłem „Człowiek” (1975), III nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na Malarstwo i Grafikę w 600-lecie Obrazu Czarnej Madonny (1982), wyróżnienie i dyplom honorowy na Ogólnopolskiej Wystawie pod hasłem „Erotyk” (1985). W 2015 r. Galeria Forum Wydziału Sztuk Pięknych UMK w ramach obchodów Roku WSzP UMK w Toruniu, zorganizowała wystawę indywidualną profesor Marii Pokorskiej pt.: „Grafika – Maria Pokorska”.
Ideą wystawy było prześledzenie rozwoju twórczej osobowości i warsztatu artystki. Został na niej zaprezentowany przekrój twórczości prof. Marii Pokorskiej: począwszy od prac młodzieńczych z okresu studiów na Wydziale Sztuk Pięknych, przez okres dojrzały, na pracach najpóźniejszych skończywszy.
Więcej informacji Galeria Forum WSzP UMK