Grafika Toruńska w Warszawie

Przegląd prac wykładowców, doktorantów i studentów z Zakłądu Grafiki Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu.

Wystawa w Pałacu ASP w Warszawie w Galerii Aula, ul. Krakowskie Przedmieście 5

Wernisaż – 16.05.2018, godz. 16.00

Grafika Toruńska w Warszawie – to prezentacja grafik wykładowców, doktorantów i wybranych studentów reprezentujących poszczególne pracownie na specjalności grafika warsztatowa. Całość wpisuje się w program Galerii Zakładu Grafiki UMK, który między innymi obejmuje wystawy wymienne grafik z różnych szkół

i ośrodków artystycznych. Różnorodność warsztatowa wynika nie tylko z rozmaitości technik stosowanych przez zajmujących sie grafiką twórców. W różnych częściach Polski, ośrodki twórczości graficznej wnoszą z sobą coś co je odróżnia. Sam sposób dochodzenia do efektu finalnego jest często inny i zależy od uwarunkowań wynikających z tradycji i przyzwyczajeń warsztatowych, które charakteryzują daną szkołę. Ta wystawa ma

pobudzić wyobraźnie, zaktywizować studentów do twórczych poszukiwań i zachęcić do podejmowania nowych wyzwań oraz dać im trochę inne spojrzenie na problemy techniczne i poprzez bezpośrednią możliwość ich

przeanalizowania, poszerzyć sposoby kreacji.

 

Uczestnicy wystawy:

Wykładowcy:

Pracownia Wypukłodruku
prof. Marek Basiul
dr hab. Michał Rygielski

Pracownia Wklęsłodruku
prof. Bogumiła Pręgowska
dr hab Marek Zajko prof. UMK

Pracownia Litografii
prof. Piotr Gojowy
dr hab. Tomasz Barczyk

Pracownia Serigrafii
prof. Mirosław Pawłowski
dr hab. Agata Dworzak

Pracownia Grafiki Multimedialnej
dr hab. Zdzisław Mackiewicz, prof. UMK
dr Jakub Jaszewski
mgr Jakub Wawrzak

Doktoranci :

mgr Agata Ciesielska
mgr Weronika Marszelewska
mgr Emma Kwiatkowska
mgr Piotr Czyż
mgr Oksana Budna

oraz studenci z pracowni:

Pracownia Wypukłodruku
Marianna Piątkowska (dyptyk)
Jagoda Jaworska
Dawid Ławicki

Pracownia Wklęsłodruku
Ewelina Kołakowska (dyptyk)
Beata Starczewska
Natalia Kwiatkowska

Pracownia Litografii
Nina Marszałek
Agata Zając
Melania Majkowska

Pracownia Serigrafii
Milena Spychała
Barbara Chmara
Natalia Kipczak

Pracownia Grafiki Multimedialnej
Wiktoria Drygiel
Elena Voloznewa
Kamila Kasprzykowska