Grafika na Ukrainie

Gratulujemy!
Nasi wykładowcy i absolwenci zakwalifikowani do wystawy pokonkursowej 2 International Mini Print Triennial „lntaglio”, Kijów, Ukraina: Oksana Budna, Natalia Kwiatkowska, Izabela Stenka, Marek Zajko z Pracowni Wklęsłodruku, Katedry Grafiki WSzP UMK w Toruniu.
Na konkurs nadesłano prace 523 artystów w technikach metalowych z 42 krajów świata. Na wystawie będzie prezentowanych 141 grafików, w tym 15 z Polski. Wernisaż Wystawy Pokonkursowej 4.09.2021 r. Contemporary Arts Center “White World” Kyiv, 21a Pushkinska Str. Ukraine.