Graficy w Rumunii

Tym razem prace 13 osób związanych z Katedrą Grafiki dostały się na XV edycję The “Iosif Iser” International Contemporary Engraving Biennial Exhibition w Rumunii! Gratulujemy!!!
Kadra KG:
– dr hab. Tomasz Barczyk, prof. UMK
– dr hab. Agata Dworzak-Subocz, prof. UMK
– dr hab. Marek Zajko, prof. UMK
– dr Oksana Budna-Kaczor
– dr Piotr Czyż
Studenci i studentki:
– Alicja Gizińska
– Tomasz Lingo
– Antonina Szczerbińska
Absolwentki i absolwenci:
– dr Martyna Rzepecka
– mgr Jagoda Jaworska
– mgr Dawid Ławicki
– mgr Agata Burzyńska
– mgr Elżbieta Janusz