Graficy w CSW

Silna Ekipa z Katedry Grafiki na wystawie „US & U.S. INSPIRACJE” w CSW „Znaki Czasu w Toruniu”.
Zapraszamy na wystawę „us & U.S. Inspiracje” towarzyszącą międzynarodowej konferencji naukowej „Sztuka amerykańska XX i XXI wieku oraz polsko-amerykańskie relacje artystyczne”. Wystawa prezentowana będzie w CSW „Znaki Czasu w Toruniu” w przestrzeni przed Kinem Centrum w dniach 9-16 października 2023 r.
Na wystawie prezentowane są prace artystów związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika − wykładowców, studentów i doktorantów, w rozmaity sposób powiązane z amerykańską kulturą i sztuką, odwołujące się do amerykańskiego stylu życia i szeroko pojętej amerykańskości.
Uczestnicy: Tomasz Barczyk, Ewa Bińczyk, Agata Dworzak-Subocz, Piotr Florianowicz, Elżbieta Jabłońska, Monika Jabłońska, Beata Króliczak-Zajko, Dawid Ławicki, Katarzyna Łyszkowska, Nikodem Pręgowski, Marek Szary, Iwona Szpak-Pawłowska, Mirosław Wachowiak, Jakub Wawrzak, Martyna Wenda, Anna Wysocka, Marek Zajko.
Kuratorzy: Joanna Cieślikowska, Filip Pręgowski.
Opracowanie graficzne: Filip Pręgowski.
Organizatorzy: Wydział Sztuk Pięknych UMK, Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu, Polski Instytut Badań nad Sztuką Świata.