Galeria Podróżna: Autoportrety – Pocztówki z Polski

Toruńscy graficy na wystawie: Galeria Podróżna: Autoportrety – Pocztówki z Polski / Traveling Gallery: Self-Portraits – Postcards from Poland Polska grafika współczesna.
Wystawa towarzyszącą: 11. Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach 2021, International Academy of Printmaking in Intermedia Space INTERgraphis Kielce 2022 oraz konferencji PUERTOGRAFICO San Juan 2023
Wśród 58 artystów zaproszonych do udziału w wystawie znalazło się dwóch wykładowców toruńskiej Katedry Grafiki: dr hab. Tomek Barczyk, prof. UMK i dr hab. Marek Zajko, prof. UMK Charles Bukowski.
Gratulujemy!
Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Sztuk Wizualnych
kurator projektu: Maciej Zdanowicz
  • Wystawę można oglądać w Galerii XS Instytutu Sztuk Wizualnych UJK w Kielcach przy ul. Podklasztornej 117 w dn. 14.10-18.11.2021
  • Finisaż online – panel dyskusyjny artystów i zaproszonych kuratorów, krytyków sztuki odbędzie się w środę, 17.11.2021 r. o godz. 18.00 na platformie MS Teams
  • Finisaż stacjonarny odbędzie się w czwartek, 18.11.2021 r.
Temat projektu wiąże się z Polską jako miejscem życia i pracy artysty, rozumianym zarówno w kategoriach przestrzeni krajobrazowej, społeczno-kulturowej, historycznej, stanowiącej tło, działalności, konstytuującej postawę twórczą. To z jednej strony wystawa, będąca próbą zbudowania obrazu polskiej grafiki współczesnej, zbadania wrażliwości współczesnych artystów, ich otwarcia na otaczające środowisko, przemiany, w których uczestniczą lub których są świadkami. Z drugiej strony to hybryda – quasi instytucja, galeria walizkowa otwierająca się na odbiorcę, m.in. poprzez organizację kolejnych prezentacji poza oficjalnymi miejscami sztuki, np. w lokalnych ośrodkach kultury, placówkach szkolno-wychowawczych, z towarzyszącym im programem edukacyjnym. Ekspozycja opiera się na pracach małoformatowych, mobilnych, pozwalających na łatwe przemieszczanie projektu autorstwa 58 artystów, zarówno tych uznanych jak i dopiero debiutujących. W prezentowanych pracach reprezentujących różnorodne techniki, od klasycznych rozwiązań warsztatowych, przez grafikę cyfrową, skończywszy na książkach artystycznych i formach intermedialnych pojawiają się nawiązania mniej lub bardziej przedstawiające do pejzażu polskiego, natury, społeczeństwa, historii, kultury. Wystawa w Galerii Instytutu Sztuk Wizualnych UJK w Kielcach zapoczątkowuje długą drogę projektu, którego finał będzie mieć miejsce w ramach międzynarodowej konferencji PUERTOGRAFICO w San Juan w 2023 r.