Exlibrisy na Litwie

Gratulacje dla dr hab. Agaty Dworzak-Subocz, prof. UMK i dr hab. Tomasza Barczyka, prof. UMK, których ekslibrisy zakwalifikowały się na siódmą edycję International Ex-libris Competition “TIM-75“ 2023, organizowanego przez Muzeum Historyczne w Trokach na Litwie.
Celem konkursu 7. International Ex-libris Competition “TIM-75“, jest popularyzacja exlibrisu i dziedzictwa muzeum, związana w tym roku z 75 rocznicą działalności Muzeum Historycznego Trok. Jury konkursu pod przewodnictwem Alvygi Zmejevskiena – dyrektora muzeum, 15 lipca 2023 r., wybrało 75 najlepszych prac, spośród 106 exlibrisów, nadesłanych przez profesjonalnych artystów z całego świata: Argentyny, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Polski, Litwy, Meksyku, Norwegii, Rumunii, Serbii, Macedonii, Turcji, Ukrainy, Węgier i Niemiec. Przy wyborze najlepszych prac szczególną uwagę zwrócono na zastosowanie tradycyjnych technik graficznych, profesjonalne wykonanie, nowe technologie, grafikę komputerową, kreatywność, oryginalność pracy oraz dziedzictwo kultury Trok.
Wystawa będzie prezentowana w Zamku na Wyspie Trakai.
foto: Organizatora